JOGI NYILATKOZAT

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: KBC Securities) www.kbcequitas.hu internetes címen elérhető honlap bármely oldalának megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

  1. A KBC Securities törekszik arra, hogy a honlapon megjelenő információk és adatok megbízható forrásból származzanak, amelyek azonban kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A KBC Securities nem vállal felelősséget és garanciát a honlap tartalmát képező anyagok valóságtartalmáért, pontosságáért, és időszerűségéért, valamint teljességéért és esetleges módosulásáért.
  2. A KBC Securities nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.
  3. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logok, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, amelyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.
    Ennek értelmében felhívjuk figyelmét, hogy a honlapunkon megjelentetett elemzések egyetlen része sem sokszorosítható és terjeszthető semmilyen formában a KBC Securities előzetes írásbeli engedélye nélkül.
  4. A Honlapon megjelenő adatok semmilyen körülmények között nem minősülnek befektetésre való ösztönzésnek, értékpapír, vagy más eszköz vételére/eladására ösztönző felhívásnak, ajánlatnak a KBC Securities, vagy más kibocsátó részéről.
  5. Webhelyünk külső szolgáltatók, valamint haramadik fél által szolgáltatott cookie-kat használ annak érdekében, hogy látogatóinkról (demográfiai adatok, érdeklődési kör) több információ álljon rendelkezésünkre. A cookie-ka kapcsoaltos bővebb tájékoztatást az Adatvédelmi Tájékoztatóban talál.