ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Fióktelep) és a KBC Securities N.V. mint adatkezelők elkötelezettek a személyes adatok védelme és azok bizalmas kezelése mellett, az alábbiakban a Fióktelep Adatvédelmi Tájékoztatójának rövidített változatát olvashatja, amennyiben valamelyik rendelkezéssel kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük az adott alcímhez tartozóan olvassa el a részletes Adatvédelmi Tájékoztatót, illetve érdeklődjön közvetlenül az Adatkezelő munkatársainál telefonon vagy e-mailben.

1.WEBOLDAL HASZNÁLATA

Az Adatkezelő honlapjain (https://www.kbcequitas.hu és https://www.kbcequitas.hu) a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Adatkezelő a honlapok látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A weboldalakon cookie-k használatára kerül sor, melyek elfogadásáról a munkamenet megindításakor Ön dönthet. További részletek: Adatvédelmi Tájékoztató 3.3.1 pont.

2.ELŐREGISZTRÁCIÓ

A weboldalon található online felületen (https://www.kbcequitas.hu/onlinereg/) az előregisztrációt kitöltő személy (a továbbiakban: Előregisztráló) a "TOVÁBB" gombra kattintva az előregisztrációs űrlap elindításával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a hatályos jogszabályok betartása mellett az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint az előregisztráció során megadott adatait kezelje. További részletek: Adatvédelmi Tájékoztató 3.2 pont.

3.MARKETING CÉLÚ ADATHASZNOSÍTÁS

Érintett az Adatkezelő weboldalain, a regisztráció során tett nyilatkozataival valamint a WebBroker nevű alkalmazás Ügyféladatok/Értesítések menüpontjában jogosult hírlevelekre feliratkozni, telefonszámon alapuló marketing célú tájékoztatást igényelni vagy korábban tett hozzájáruló nyilatkozatát módosítani. A hírlevelekről a hírlevél alján található „Leiratkozom” gombbal is leiratkozhat. Tekintettel arra, hogy ezen adatkezelés hozzájárulás alapú, a hozzájárulás visszavonását, leiratkozást követően az adatok (név, e-mail cím) e célú felhasználása megszűnik. További részletek: Adatvédelmi Tájékoztató 3.3.2.2 pont.

4.ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az ügyfélszolgálat elérhető telefonon, e-mailben és személyesen. A beérkező bejelentések, kérelmek és más beadványok – a megkeresés jellegének és tartalmának függvényében – iktatásra és/vagy rögzítésre kerülnek az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekben. Az így kezelt adatokhoz az Adatkezelő dolgozói felhasználói jogosultság alapján férnek hozzá. További részletek: Adatvédelmi Tájékoztató 3.4 pont.

5.SZERZŐDÉSTELJESÍTÉS, WEBBROKER

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások alapja az Alapmegállapodás illetve az Üzletszabályzat. Az Érintett a szerződéses jogviszony során az Adatkezelő által üzemeltetett WebBroker nevű alkalmazást használva vagy telefonon adhat megbízásokat, végezhet értékpapír tranzakcióval kapcsolatos /tőzsdei műveleteket. A WebBroker alkalmazásban vagy a Fióktelep Ügyfélszolgálatán, illetve a kiemelt K&H Bank fiókokban személyesen jogosult adatai, hozzájárulásai módosítására. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatkör széles spektrumot ölel fel, ezen adatok megőrzésére az ügyfél státusz megszűnését követően 5-8 évig (törvényi kötelezettség alapján) kerül sor. További részletek: Adatvédelmi Tájékoztató 3.5 pont.

6.ADATÁTADÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE

Adatkezelő munkáját – kiszervezett tevékenységként - Adatfeldolgozók segítik, a hírlevél illetve számlakivonatok kiküldésében való közreműködők: az EDIMA.email Korlátolt Felelősségű Társaság és alvállalkozója, valamint a Xerox Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló ügynökök közreműködésére az Ügyfél igényeinek kiszolgálása érdekében kerül sor.

A Fióktelep a KBC Securities N.V. magyarországi képviselője; a KBC Securities N.V. a KBC csoport tagja. A KBC Csoport olyan vállalatcsoport, amelynek tagjai a KBC Group N.V., annak közvetlen és közvetett leányvállalatai és ezek fiókjai (különösen, de nem kizárólagosan a K&H Bank Zrt. és a K&H Csoport egyéb tagjai), közvetítői és ügynökei az Európai Unión belül és azon kívül (a továbbiakban: Cégcsoport). Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján az Érintett adatait a Cégcsoport részére átadja, annak érdekében, hogy a cégcsoporton belüli együttműködés során egyedi ajánlatokat, kedvezményeket nyújthassanak az Ügyfél számára.

Az Adatkezelő a jogszabályokban meghatározott esetekben hatóságoknak, bíróságoknak és más szervezeteknek is szolgáltat adatot. További részletek: Adatvédelmi Tájékoztató 4. pont.

7.HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT VISSZAVONÁSA, MÓDOSÍTÁSA, TILTAKOZÁS ADATKEZELÉS ELLEN, ADATKIADÁS, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett tudomásul veszi, hogy bármely a KBC Securities által végzett adatkezelésről felvilágosítást kérhet a KBC Securities Magyarországi Fióktelepétől vagy a KBC Securities N.V.-től (elérhetőségük a https://www.kbcequitas.hu/adatvedelem oldalon található).  Bármely az Előregisztráló, Felhasználó által adott adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonható, mely esetben az adatkezelés – ha más jogalap (pl. törvényi kötelezettség) nem áll rendelkezésre – megszüntetésre kerül.

Előregisztráló, Felhasználó, Ügyfél igényelheti a személyes adatokhoz való hozzáférését, adatai kiadását, helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását is.

Az Érintett ezen igényének a KBC Securities a lehetőségekhez mért legrövidebb időn belül, (de nem később, mint a kérés beérkezésétől számított 1 hónap) eleget tesz vagy amennyiben az nem lehetséges, ennek okáról az Érintettet tájékoztatja. További részletek: Adatvédelmi Tájékoztató 6. pont.