Általános


Számlanyitás, számlavezetés

Hogyan tudok számlát nyitni?

1. Előregisztráció

Kattintson a Számlanyitás gombra, és adja meg adatait az előregisztrációs felületen!

Számlanyitás

2. Fióki azonosítás

Fáradjon be a KBC Securities ügyfélszolgálatára (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.), vagy a kijelölt K&H bankfiókok valamelyikébe, hogy azonosítást követően átvehesse a WebBroker rendszerbe való belépéshez szükséges Digipass készülékét.

A számlanyitáshoz nem feltétlenül szükséges az internetes előregisztráció, a kijelölt fiókokba besétálva regisztráció nélkül is megnyithatja számláját, azonban a regisztrációval időt takaríthat meg.


3. Számlanyitás online véglegesítése 

Ahhoz, hogy a fióki látogatást követően elkezdhesse a kereskedést a WebBrokerben, az első belépés alkalmával véglegesítenie kell számlanyitását. Ehhez pár kattintással alá kell írnia a szükséges szerződéseket, ki kell töltenie egy megfelelési tesztet, és díjcsomagot kell választania.

Pénz beutalására vagy befizetésére a számlanyitás véglegesítése után van lehetősége, a kereskedést megelőző első lépésekről lejjebb olvashat.
 

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyfélszámla megnyitásához természetes személytől?

Az ügyfélszámla megnyitásához a természetes személytől az alábbi dokumentumok bemutatását várjuk (bármelyik szükséges dokumentum hiányában a számlát nem áll módunkban megnyitni):

 • Magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 • Külföldi állampolgár természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.
 • 14. életévét be nem töltött természetes személy személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (18 éven aluli személy csak hagyatéki eljáráshoz kapcsolódóan nyithat számlát Társaságunknál).
 • Adóigazolvány

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyfélszámla megnyitásához jogi személyű társaságtól, szervezettől?

Jogi személyiségű társaságtól, szervezettől a képviselet ellátására jogosult személy és a tényleges tulajdonos(ok) okmányain túl az eredeti, hiteles aláírási címpéldányt kérjük bemutatni, a létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat stb.) aktuális változatát, valamint az azt igazoló (30 napnál nem régebbi) eredeti okiratot, hogy:

 • A belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiadása megtörtént.
 • Belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént.
 • Külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, és – amennyiben nem angol vagy magyar nyelven készült - ennek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles fordítását.
 • Belföldi jogi személyek számlanyitásakor csak az alábbi típusú – 30 napnál nem régebbi – cégkivonatokat és bejegyző végzést fogadjuk el.
 • Papír alapú okiratok:
  • Cégbíróság által kiállított, közokiratnak minősülő cégkivonatot és bejegyző végzést
  • Közjegyző által hitelesített, közokiratnak minősülő cégkivonatot

A fentiek alapján a közokiratnak nem minősülő, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálatának informatikai rendszere által e-Szignó programmal aláírt cégkivonattal számlanyitásra nem kerülhet sor. 

Cégünk a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény rendelkezései alapján köteles ügyfeleit azonosítani és átvilágítani.

A törvény értelmében, amennyiben az azonosítást / átvilágítást nem tudjuk teljes körűen elvégezni, az ügyféllel nem köthetünk szerződést, ügyleti megbízását nem teljesíthetjük. Ennek megfelelően a számlával csak az azonosítást követően végezhetők műveletek. Az azonosítás során a szolgáltató a 2017. évi LIII törvény alapján köteles megkövetelni a felsorolt, azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását.

Melyik K&H fiókokban tudják a számlanyitáshoz szükséges azonosítást elvégezni?

A kiemelt K&H bankfiókok listája ezen az oldalon érhető el.

Amennyiben a K&H Bank egyik fiókjában szeretné az azonosítást elvégezni, a folyamat további gyorsításához célszerű időpontot foglalnia a fenti listából kiválasztott egyik bankfiókban, a "Prémium" szolgáltatást választva. Időpont foglaláshoz kattintson IDE.

Meghatalmazhatok-e valakit a számlám felett?

Természetesen igen, meghatalmazást Társaságunk Ügyfélszolgálatán, a kiemelt K&H fiókokban, vagy közokiratba foglaltan lehet adni. A személyesen tett meghatalmazás megadásához mind a meghatalmazónak, mind a meghatalmazottnak személyesen kell megjelennie, és azonosító okmányaikat be kell mutatniuk.

A közokirati formában adott meghatalmazásokat eljuttathatják hozzánk postai úton (1095 Bp, Lechner Ödön fasor 10.) vagy benyújthatják személyesen is az Ügyfélszolgálatunkon.

Más formában megszerkesztett meghatalmazást nem fogadunk el. A meghatalmazás érvényességének maximális időtartama 3 év, és az elektronikus kereskedési rendszerekre nem terjedhet ki.

Lehet-e több tulajdonosa egy értékpapírszámlának?

Nem. Egy értékpapírszámlának csak egy tulajdonosa lehet. Mivel Társaságunknál nincs számlanyitási díj, és a számlavezetési díj is viszonylag alacsony, így abban az esetben, ha egy ismerőse, családtagja szintén kereskedni szeretne, azt ajánljuk, hogy ő is nyisson számlát saját maga számára.

Ügyfélszámlámmal kapcsolatban hogyan juthatok információhoz?

Az ügyfeleink számláival kapcsolatos információk bizalmasak, ezért ügyfélszolgálatunk csak személyes vagy telefonos megkeresés esetén tud ügyfélszámlával kapcsolatos információkkal szolgálni. E-mailes válaszra nincs lehetőség, ugyanis ez a csatorna nem tekinthető biztonságosnak az értékpapírtitoknak minősülő információk közlésére.

PÉNZ BEFIZETÉS, ÉRTÉKPAPÍRTRANSZFER

Hogyan tudok forintot utalni a számlámra?

Az átutaláshoz a következő adatokat szükséges megadnia:
Számlaszám (K&H): 10402142 - 49565256 – 52481071 
(IBAN formátum: HU79 1040 2142 4956 5256 5248 1071)
Kedvezményezett neve: KBC SECURITIES
Közlemény rovat: Kérjük, adja meg 8 számjegyű azonosító számát
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy beutalásaikat, lehetőség szerint, időzítsék munkanapokon 8:00-18:00 közötti időszakra.

FONTOS: Azonosító számát a WebBroker felületén az Pénz műveletek/Beutalás menüpontban nézheti meg. Normál, TBSZ és NYESZ számláihoz külön számsor tartozik. 
Azokat a beérkező utalásokat, amelyet fióktelepünk nem tud beazonosítani kénytelenek vagyunk „téves utalás” megjelöléssel visszautalni. 

Hogyan tudok készpénzt befizetni?

Készpénz befizetésre a K&H bankfiókokban van lehetősége, amihez a következő adatokat szükséges megadnia:
Számlaszám (K&H): 10402142 - 49565256 – 52481071 
(IBAN formátum: HU79 1040 2142 4956 5256 5248 1071)
Kedvezményezett neve: KBC SECURITIES
Közlemény rovat: Kérjük, adja meg 8 számjegyű azonosító számát

FONTOS: Azonosító számát a WebBroker felületén az Pénz műveletek/Beutalás menüpontban nézheti meg. Normál, TBSZ és NYESZ számláihoz külön számsor tartozik. 
Azokat a beérkező utalásokat, amelyet fióktelepünk nem tud beazonosítani kénytelenek vagyunk „téves utalás” megjelöléssel visszautalni. 

Hogyan tudok devizát elhelyezni a számlámon?

Ha Ön devizát szeretne beutalni értékpapírszámlájára, akkor használja központi IBAN számlaszámainkat, amelyek a következők:


EUR: HU08 1040 2142 4956 5256 5248 1088
USD: HU13 1040 2142 4956 5256 5248 1095

GBP: HU34 1040 2142 4956 5256 5248 1105
CHF: HU09 1040 2142 4956 5256 5248 1167
CZK: HU14 1040 2142 4956 5256 5248 1174
PLN: HU39 1040 2142 4956 5256 5248 1112
SEK: HU65 1040 2142 4956 5256 5248 1129
NOK: HU45 1040 2142 4956 5256 5248 1198
CAD: HU66 1040 2142 4956 5256 5248 1208

Amennyiben ügyfelünk ezt a megoldást választja, úgy átutalásnál az alábbi adatokat kell megadnia:

Kedvezményezett neve: KBC SECURITIES
Közlemény rovat: Kérjük, adja meg 8 számjegyű azonosító számát
SWIFT kód (amennyiben szükséges):OKHBHUHB
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy beutalásaikat, lehetőség szerint, időzítsék munkanapokon 8:00-18:00 közötti időszakra.

FONTOS: Azonosító számát a WebBroker felületén az Pénz műveletek/Beutalás menüpontban nézheti meg. Normál, TBSZ és NYESZ számláihoz külön számsor tartozik. 
Azon utalásokat, amelyet fióktelepünk nem tud beazonosítani kénytelenek vagyunk „téves utalás” megjelöléssel visszautalni. 

Készpénz befizetése a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének K&H-s devizaszámláira
Valuta befizetésre a K&H Bank fiókhálózatában van lehetősége. A befizetéshez csupán arra van szükség, hogy feljegyezze IBAN számlaszámunkat és gondoskodjon róla, hogy az Ön 8 számjegyű azonosító száma a befizetéskor a közlemény rovatba rögzítésre kerüljön. 

Hogyan tudok pénzt kiutalni a KBC Equitas-nál vezetett számlámról?

2014. november 1-től társaságunk pénzkiutalási rendjének értelmében ügyfeleink kizárólag előre rögzített, saját névre szóló bankszámlára tudnak kiutalási megbízást kezdeményezni.

Bankszámlát többféleképpen lehet rögzíteni:

 • Elektronikusan: Forint és deviza számla esetén a számla rögzítését ügyfélszolgálatunk tudja elvégezni. Az azonosításhoz az info@kbcequitas.hu email címre szükséges elküldenie bankszámlaszerződése vagy számlakivonata első oldalát.
 • Személyesen: központi ügyfélszolgálatunkon (1095 Bp, Lechner Ödön fasor 10.), a bankszámlaszámot igazoló dokumentum bemutatásával (pl.: szerződés, számlakivonat)

Faxon vagy e-mailben megadott utalási megbízásokra nincs lehetőség.

Hogyan tudok készpénzt felvenni a számlámról?

2018. január 01-től a pénztári be/kifizetés megszűnt.  Amennyiben pénzt szeretne kiutalni számlájáról, azt a WebBroker rendszerünk „Pénzműveletek / Kiutalás/Átvezetés” menüpontjában tudja megtenni.

Hogyan tudok részvényeket transzferálni saját számlámra?

Amennyiben magyar részvényeket szeretne bárki egy társaságunknál vezetett számlára transzferálni, azt a jelenlegi értékpapírszámla-vezetőjénél kell kezdeményeznie. A célszámla hazai értékpapírok esetén a KBC Securities KELER Zrt.-nél vezetett 41/M0000 számú értékpapírszámlája legyen! Kérjük, hogy a transzfer során a közlemény rovatban mindenképpen tüntessék fel a megcélzott ügyfél nevét, és az ügyfélszámát.

A papíroknak bekerülési igazolással együtt kell átérkeznie, hogy társaságunk megismerhesse, hogy a transzferált részvényeknek mi volt a bekerülési árfolyama. A transzferáló félnek meg kell kérnie a transzferáló céget, hogy a bekerülési igazolást küldjék el a KBC Securities-hez faxon a +36-1-483-4002-es számra.

Jogi személyek esetén a transzfer teljesítése kizárólag, a jogi személyhez tartozó LEI kód megadása mellett lehetséges.

A jelentéstételi kötelezettséghez minden jogi személy ügyfélnek – ideértve a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat is – rendelkeznie kell Jogi Személy Azonosító kóddal (Legal Entity Identifier).

Hogyan tudok részvényeket transzferálni más személy számlájára?

Amennyiben nem saját értékpapírszámlára történik a transzfer, az ügylethez tartozó eredeti adásvételi vagy ajándékozási szerződést kérjük juttassa el Társaságunk részére. Ebben az esetben a bekerülési ár és a bekerülés dátum ezen dokumentum alapján kerül rögzítésre. 
Jogi személyek esetén a transzfer teljesítése kizárólag, a jogi személyhez tartozó LEI kód megadása mellett lehetséges.

A jelentéstételi kötelezettséghez minden jogi személy ügyfélnek – ideértve a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat is – rendelkeznie kell Jogi Személy Azonosító kóddal (Legal Entity Identifier).

Hogyan tudom más szolgáltatónál vezetett TBSZ számláimat áthelyezni a KBC Equitashoz? 

Meglévő TBSZ számláit pár egyszerű lépésben áthozhatja: 

 1. Nyisson egy, a már meglevő TBSZ számla évével azonos évjáratú TBSZ számlát központi ügyfélszolgálatunkon! A TBSZ számla az erre kijelölt K&H bankfiókokban is megnyitható, amennyiben ehhez időpontot egyeztet velünk előre telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy e-mailben.
 2. Kérje meg pénzügyi szolgáltatóját, hogy küldje meg az Ön TBSZ igazolását a KBC Securities felé. Ha kérdése van az igazolással kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
 3. A többit mi elintézzük Önnek. Az igazolás megérkezésekor társaságunk könyveli az áthordozott portfóliót az új TBSZ számláján, és Ön már kereskedhet is az értékpapírjaival.

Kérjük, TBSZ számlahordozási igény esetén keresse fel ügyfélszolgálatunkat a +36-1-889-2666-os számon!

Már utaltam be a bankszámláról, van Digipass készülékem is, mégsem tudok online utalni. Miért van ez?

Ilyen probléma leggyakrabban akkor fordulhat elő, ha a Digipass készülék igénylése előtt érkezett be utalás az Ön saját nevére szóló bankszámlájáról. Ugyanis a rendszer csak a Digipass készülék hozzárendelése után figyeli és aktiválja a beérkező utalásoknál a bankszámlaszámot.

E mellett a Digipass készülék aktiválása után beérkező utalásnál is előfordulhat, hogy a rendszer valamilyen okból nem találja azonosnak a bankszámla tulajdonosának és a nálunk vezetett számla tulajdonosának a nevét, és az aktiválást nem végzi el. Amennyiben ilyen problémát tapasztal, úgy azt jelezze Társaságunk felé az info@kbcequitas.hu e-mail címen. Levelében jelölje meg, hogy az aktiváltatni kívánt bankszámlaszámról mikor érkezett be utalás Társaságunknál vezetett számlájára.Bejelentkezés, Digipass 

Mi az a Digipass?

A Digipass egy praktikus, egyszeri jelszót generáló alkalmazás vagy készülék, amit világszerte használnak a minél megbízhatóbb szolgáltatásokra törekvő pénzintézetek és befektetési szolgáltatók.

A KBC Equitas kereskedési rendszereibe kizárólag a Mobil Digipass alkalmazás vagy a Digipass készülék által létrehozott jelszóval tudnak belépni ügyfeleink a tranzakciók maximális biztonsága érdekében.

Mire jó a Digipass?

A Digipass egy egyedi jelszót generáló alkalmazás vagy készülék, mely biztonságosabbá teszi az online rendszer elérését, illetve lehetővé teszi a tranzakciók hitelesítését.

Elfelejtettem felhasználónevemet és/vagy jelszavamat. Mit tegyek?

A felhasználónevéért és/vagy ideiglenes jelszóért hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36-1-889-2666-os telefonszámon. Itt az Ön megfelelő azonosítása után kollégáink segítségére lesznek. Telefonon történő azonosításkor az ügyfélszámára és telefonos jelszavára lesz szükség.


DIGIPASS készülék

Hogyan juthat hozzá a készülékhez?

A készüléket ingyenesen, a számlanyitás során kapja meg.

Ki igényelhet Digipass készüléket?

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének minden ügyfele.

Kell fizetni a készülékért?

2021. január 1-től a fizikai digipass készüléknek egyszeri 5000 Ft-os díja van. Javasoljuk, hogy amennyiben lehetősége van rá a fizikai digipass készülék helyett válassza a MobilBroker alkalmazásunkat, amely elérhető Android és IOS készülékekre is.

Amennyiben a készüléket pótolni kell, annak díja a mindenkori kondíciós listában meghatározott összeg.

Hogyan vehetem át a készüléket?

A készüléket csak személyesen veheti át a KBC Equitas központi ügyfélszolgálatán (1095 Bp, Lechner Ödön fasor 10.), vagy a kijelölt K&H bankfiókokban.

Hogyan aktiválja a készüléket?

A készülék aktiválásra rendkívül egyszerű, és alig pár percet vesz igénybe. Az aktiváláshoz a számlanyitáskor automatikusan kap SMS-ben egy aktiváló kódot a telefonjára. Erre a kódra kizárólag a Digipass első használatakor lesz szüksége, amikor beállíthatja saját, végleges PIN kódját. Az aktiválás lépései:

 1. Kapcsolja be a készüléket a billentyűzet alsó sorában látható nyíl és a lakat ikon együttes lenyomásával.
 2. Gépelje be az SMS-ben kapott kódot.
 3. A kód megadása után gépelje be az ön által választott, 4 számjegyű PIN kódot.
 4. Megerősítésként újra üsse be választott PIN kódját.
 5. Ezt követően nyomja meg az 1-es gombot az első belépéshez szükséges, 7 számjegyű jelszó generálásához, majd a jelszóval lépjen be a WebBrokerbe vagy a PETI-be. A készülék az első sikeres belépést követően aktiválódik.

Hogyan lépjen be a készülék segítségével kereskedési rendszereinkbe?

 1. Kapcsolja be a készüléket a billentyűzet alsó sorában látható nyíl és a lakat ikon együttes lenyomásával.
 2. Adja meg 4 számjegyű, személyes PIN kódját!
 3. Amikor megjelenik a képernyőn az "APPLI" felirat, nyomja meg az 1-es gombot.
 4. A készülék által generált 7 számjegyből álló jelszót adja meg a PETI vagy a WebBroker jelszó mezőjében. Ügyeljen arra, hogy a biztonságos belépés érdekében az így generált jelszó csak korlátozott ideig, 30 másodpercig működik. Ha lejár az időkorlát, generáljon új jelszót a fentiek megismétlésével.

Hogyan tudom jóváhagyni az utalási megbízást?

Amennyiben a KBC Securities Magyarországi Fióktelepénél vezetett online számlájáról szeretne utalási megbízást adni, a tranzakció teljes biztonsága érdekében ezt a Digipass által generált megerősítő kód megadásával teheti meg. Utalási megbízást a WeBBrokerben adhat, az Egyéb megbízások/Utalási megbízás menüpontban.

Miután belépett a WebBrokerbe, az utalást az alábbi lépésekben hagyhatja jóvá:

 1. Kapcsolja be a készüléket a billentyűzet alsó sorában látható nyíl és a lakat ikon együttes lenyomásával.
 2. Adja meg 4 számjegyű, személyes PIN kódját!
 3. Amikor megjelenik a képernyőn az "APPLI" felirat, nyomja meg az 2-es gombot.
 4. Írja be a Digipass készülékbe azt a 6 számjegyű kódot, amit a WebBrokerben az utalás kezdeményezésekor lát.
 5. A Digipass generál egy 8 számjegyből álló megerősítő kódot.
 6. Adja meg a Digipass által generált kódot a kereskedési rendszerekben látható "Megerősítő kód" mezőbe.

Milyen üzenetek jelenhetnek meg a Digipass készüléken?

 • PIN - Adja meg pinkódját!
 • NEW PIN - Adja meg új pinkódját!
 • NEW PIN CONF - Erősítse meg új pin kódját!
 • APPLI - Válassza ki a kívánt applikációt!
 • APPLI 1 - Jelszó generálás
 • APPLI 2 - Megerősító kód generálása
 • FAIL 1 - Hibás pin kódot adott meg. Lépjen vissza a jobb alsó sarokban látható nyíl ikonnal.
 • FAIL NEW PIN CONF - A második alkalommal megadott pin kód nem egyezik az elsővel.
 • FAIL PIN3 - Háromszor elrontotta a pin kódját, a készülék biztonsági okokból zárolta magát.
 • NEW PIN NOT SAFE - Az új pin kód nem elég biztonságos (pl. 1111).
 • LOCK - A készülék zárolva, írja be az Ügyfélszolgálattól kapott feloldó kódot!

Hogyan tudok az online rendszerhez jelszót módosítani?

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy 2010. november 1-től kizárólag a Digipass által generált jelszóval lehet belépni kereskedési rendszereinkbe.

Miután aktiválta Digipass készülékét, kizárólag a készülék által generált, egyszeri belépésre jogosító PIN jelszóval tud belépni a PETI-be vagy a WebBrokerbe.

Használhatom a korábbi jelszavam a belépéshez, ha nincs nálam a Digipass?

Nem. Amennyiben nincs Önnél a készülék, hívja ügyfélszolgálatunkat ideiglenes jelszóért. Az ideiglenes jelszót rendszerünkben rögzített elérhetőségeinek egyikére küldjük el e-mailben vagy sms-ben, kérésének megfelelően. Ez a jelszó 30 percen belüli belépési lehetőséget biztosít.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egy éven belül ötször lehet díjmentesen ideiglenes jelszót igényelni. Azon felül, a mindenkori kondíciós listában meghatározott díj fizetendő.

Mi történik a készülék meghibásodása esetén?

Amennyiben a készülék a rendeltetésszerű használat során hibásodik meg, ügyfélszolgálatunkon vagy a kijelölt K&H bankfiókokban díjmentesen tud új készüléket igényelni, amennyiben korábbi készülékét visszajuttatja.

Elveszítettem a készüléket. Hogyan igényelhetek újat?

Kérjük haladéktalanul értesítse ügyfélszolgálatunkat, hogy az illetéktelen hozzáférést elkerülendő, azonnal blokkolhassuk a készüléket és új Digipass-át mihamarabb át tudja venni.

Ebben az esetben a készüléknek a mindenkori kondíciós listában meghatározott díja kerül levonásra Társaságunknál vezetett számlájáról. 

Mi történik, ha elfelejtem a PIN kódom, vagy háromszor hibás PIN kódot adtam meg a belépéshez?

Amennyiben háromszor hibás PIN kódot üt be, a Digipass blokkolódik (Lock Pin). Kérjük jegyezze fel a számsort, amit a Digipass kijelzőjén lát, majd hívja Ügyfélszolgálatunkat a (36 1) 889-2666-os telefonszámon.

MOBILBROKER

Milyen készülékekre tölthető le a MobilBroker alkalmazás?

A MobilBroker alkalmazás Android és IOS készülékekre tölthető le. Az alkalmazás folyamatosan optimalizálva van ezen operációs rendszerek utolsó három legfrissebb verziójára.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben készüléke operációs rendszere nem naprakész, úgy fennakadásokat tapasztalhat az alkalmazás használata során.

Tudok segítséget kapni az alkalmazás letöltéséhez és aktiválásához?

Figyelmébe ajánljuk az alkalmazás letöltését és az aktiválási folyamatot bemutató videónkat:
  

Hogyan tudom bekapcsolni a biometrikus azonosítást?

A funkciót kényelmesen aktiválhatja az az alkalmazás első regisztrációja során. Amennyiben ezt elmulasztotta, válassza az alkalmazásban a „Továbbiak” majd a „Beállítások” menüpontot és kövesse a készüléke képernyőjén megjelelő utasításokat.

Aktiválni szeretném az APP-ot, de nem érkezett meg az aktiváló SMS. Mit tudok tenni?

Amennyiben telefonjára nem érkezett meg az aktiváló SMS kérjük, ellenőze az alábbiakat:

 • Kezdje újra az aktivációs folyamatot és ellenőrizze, hogy felhasználónevét jól adta-e meg. A felhasználónévnek meg kell egyeznie azzal, amelyet a WebBroker belépéshez is használ.
 • Ellenőrizze, hogy fiókjához megfelelő telefonszám van-e megadva a rendszerünkben. Ezt a következőképpen tudja megtenni: Asztali számítógépről lépjen be a WebBroker felületére a megszokott módon, majd navigáljon az Ügyféladatok/Személyes adatok menüpontra. Amennyiben a telefonszám nem megfelelő, kattintson a jobb felső sarokban található ceruza ikonra, korrigálja a telefonszámot, majd kattintson a „tovább a jóváhagyásra” gombra. Ezt követően írja alá a módosítást digipass-al.
  FONTOS: Amennyiben Önnek külföldi telefonszáma van, előfordulhat, hogy szolgáltatója nem tudja fogadni a rendszerünk által küldött SMS-t. Ebben az esetben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a következő elérhetőségek valamelyikén.

Nem tudok belépni. A felület azt írja, hogy „Váratlan hiba lépett fel a belépés közben”

Amennyiben a mobil alkalmazását már korábban aktiválta, de rendszerünkről a fenti hibaüzenetet kapja, próbálja meg a következő megoldási javaslatokat:

 • Kapcsolja ki a KBC MobilBroker alkalmazást, majd nyissa meg újra és azonosítsa magát.
 • Ellenőrizze, hogy készülékén a dátum és idő beállítások helyesek-e. Ezt telefonján jellemzően a következő helyen találja meg: Beállítások/Rendszer/Dátum és idő Javasolt az automatikus időzóna és dátum és idő kiválasztása.

Észrevételem/ötletem van az alkalmazással kapcsolatban, hol tudom ezt jelezni?

Minden észrevételt szívesen várunk. A MobilBroker alkalmazással kapcsolatos fejlesztési és hibákra vonatkozó visszajelzéseket többek között a következő linkre kattintva tudja elküldeni nekünk. A linket az alkalmazásból is elérheti a Továbbiak/Kapcsolat menüpont kiválasztása után.

Elfelejtettem a PIN kódomat. Hogyan tudok belépni?


Hogyha elfelejtette a PIN kódját a legegyszerűbb módja az új PIN kód megadásának az alkalmazás újra aktiválása. Ezt a következőképpen tudja megtenni.

 1. A nyitóképernyő jobb felső sarkában található menüben kattintson a "Digipass törlése gombra"
 2. A törlést követően válassza a "KBC ÜGYFÉL VAGYOK" menüpontot
 3. Adja meg felhasználónevét, majd a visszaigazoló sms-t begépelve aktiválja az alkalmazást

Új mobil készülékem van, hogyan aktiváljam az alkalmazást?

Amennyiben új mobil készülékére letölti a KBC MobilBroker alkalmazást egy egyszeri alkalommal ismételten végig kell mennie az aktiválási folyamaton, amelyet felhasználóneve megadásával kezdeményezhet. 

Több számlát szeretnék kezelni, hogyan tehetem meg?

Új felhasználó hozzáadásához a nyitóképernyő jobb felső sarokban található menüből válassza a „Digipass hozzáadása” menüpontot, majd a felhasználónév megadásával kezdje el az aktivációs folyamatot.
A sikeres hozzáadást követően a nyitóképernyőn egy legördülő menüből tudja kiválasztani, hogy melyik felhasználóval szeretne belépni.
Több felhasználó esetén a könnyű beazonosíthatóság érdekében érdemes a „Digipass átnevezése” funkciót használva egy szabadon választott nevet adni a fióknak.  

Tudom-e ugyanazt a fiókot különböző mobilkészülékeken is aktiválni?

Nem, egy fiók (digipass sorozatszám) biztonsági okokból csak egy készülékhez rendelhető hozzá. Amennyiben új eszközön aktiválja a fiókját, úgy a korábbi készüléken nem fog tudni belépni.  

mobil digipass alkalmazás (kivezelés alatt)

Mi az a Mobil Digipass alkalmazás?

A Mobil Digipass egy olyan alkalmazás, amelynek használata helyettesíti a Digipass készüléket a kereskedési rendszerbe történő bejelentkezéshez. A Mobil Digipass az első aktiválást követően képes arra, hogy a saját jelszó megadása után kódot generáljon a belépéshez.

Honnan tudom letölteni a Digipass alkalmazást?

A Mobil Digipass "Equitas Digipass" néven letölthető Android operációs rendszerre a Google Play áruházból, illetve iOS-re az AppStore-ból.

Hogyan tudom aktiválni a Digipass alkalmazást?

A Digipass alkalmazás aktiválására három esetben lehet szükség:

 • Új számlanyitás
 • Régi Digipass készülék cseréje (működő vagy hibás egyaránt)
 • Digipass alkalmazás újraaktiválás (pl.: új okostelefon, elfelejtett jelszó esetén)

A Digipass aktiválásához a következő lépésekre van szükség:

 • Equitas Digipass alkalmazás telepítése az okostelefonra
 • Bejelentkezés a kereskedési rendszerbe felhasználónévvel és a Digipass jelszó segítségével (új számlanyitás vagy elromlott készülék esetén ügyfélszolgálatunk által SMS-ben küldött egyszeri jelszó)
 • Digipass alkalmazás aktiválása a képernyőn részletezett lépések végrehajtásával (régi készülék cseréje esetén Ügyintézés / Digipass csere menüpontban)

Az alkalmazás aktiválásakor meg kell adnia saját jelszavát, ezt követően pedig az alkalmazás által generált hét jegyű kóddal tud belépni kereskedési rendszerünkbe.

Ha Ön működő vagy nem működő Digipass készülékét szeretné lecserélni a Mobil Digipass alkalmazásra, akkor be sem kell térnie ügyfélszolgálatunkra, a cserét elvégezheti a WebBrokerbe bejelentkezve (ld lejjebb).

Mi a különbség a kézi aktiválás és a QR kódos aktiválás között?

Az alkalmazás aktiválása elvégezhető csupán egy okostelefonnal is (kézi aktiválás), azonban a folyamatot jelentősen leegyszerűsíti, ha kereskedési rendszerünkbe egy másik számítógépen jelentkezik be, ez esetben ugyanis az ott megjelenő QR kód mobiltelefonos beolvasásával is elvégezhető az aktiválás (QR kódos aktiválás).

Mi a QR kódos aktiválás menete?

 • Válassza ki a QR kódos aktiválás menüpontot
 • Tartsa telefonját be a webes rendszer felületén megjelenő QR kód elé
 • Adja meg saját jelszavát, amellyel a belépéskor kódot szeretne generálni. A saját jelszó a hagyományos Digipass készülék 4 számjegyével szemben 6 karakterből állhat
 • Erősítse meg a megadott jelszót

Mi a kézi aktiválás menete?

 • Válassza ki a Kézi aktiválás menüpontot
 • Másolja ki a webes rendszer felületéről a 7 számjegyű Digipass sorozatszámot, és illessze be a megfelelő mezőbe
 • Másolja ki a webes rendszer felületéről a 21 számjegyű Aktiválási kódot, és illessze be a megfelelő mezőbe
 • Adja meg saját jelszavát, amellyel a belépéskor kódot szeretne generálni. A saját jelszó a hagyományos Digipass készülék 4 számjegyével szemben 6 karakterből állhat
 • Erősítse meg a megadott jelszót
 • Adja meg az újraaktiválási jelszót, amennyiben a Digipass alkalmazást nem első alkalommal aktiválja

Hogyan tudom Digipass készülékemet Mobil Digipassra cserélni?

Ha Ön a Digipass készülékről szeretne az alkalmazás használatára váltani, azt önállóan is elvégezheti pár pofonegyszerű lépés segítségével.

 • Jelentkezzen be számítógépéről Digipass készülékével a WebBrokerbe (ha készüléke már nem működik, kérjen ügyfélszolgálatunktól egyszeri kódot a belépéshez)
 • Válassza ki a Ügyintézés / Digipass csere menüpontot
 • Töltse le okostelefonjára az Equitas Digipass alkalmazást, majd a QR kódos aktiválás menüpontot kiválasztva olvassa le telefonjával a felületen megjelenő QR kódot

Az aktiválást követően a WebBrokerbe már a Mobil Digipass alkalmazás segítségével fog tudni bejelentkezni.

Hogyan tudok bejelentkezni vagy szerződéseket aláírni a Digipass alkalmazás segítségével?

A bejelentkezés menete

 • Indítsa el az Equitas Digipass alkalmazást!
 • Válassza ki a "Bejelentkezési jelszó" menüpontot
 • Adja meg saját jelszavát és nyomja meg az OK gombot
 • Írja be felhasználóneve mellett a 7 számjegyből álló bejelentkezési jelszót a bejelentkezéshez

A szerződés aláírásának menete

 • Indítsa el az Equitas Digipass alkalmazást!
 • Válassza ki a "Szerződés / utalás jelszó" menüpontot
 • Adja meg saját jelszavát, gépelje be a szerződéshez kapcsolódó 6 jegyű egyedi kódot, majd nyomja meg az OK gombot
 • Írja be a 8 számjegyből álló generált jelszót a megfelelő mezőbe a szerződés elfogadásához

Mennyibe kerül a Digipass alkalmazás használata?

A Mobil Digipass alkalmazás használata teljesen ingyenes.

Az alkalmazáshoz kapcsolódóan díjakat csak nagyon speciális esetekben számolunk fel (egy éven belül ötnél több ideiglenes jelszó igénylése, vagy háromnál több Digipass sorozatszám letiltás esetén)

Mi a teendő, ha elfelejtettem a Digipass jelszógeneráláshoz szükséges saját jelszavamat?

Ha felhívja ügyfélszolgálatunkat, úgy a beazonosítást követően egy egyszeri jelszót adunk meg SMS-ben. Ezzel beléphet a WebBrokerbe, ahol a Beállítások / Digipass alkalmazás újraaktiválása menüpontból újraaktiválhatja alkalmazását, és megadhatja új jelszavát.

Mi a teendő, ha otthon felejtettem a mobiltelefonomat, és be akarok lépni a kereskedési rendszerbe?

Ha felhívja ügyfélszolgálatunkat, úgy a beazonosítást követően egy egyszeri jelszót adunk meg az ügyféladatainál megadott címre küldött emailben. Ezzel beléphet a WebBrokerbe, ahol akár kereskedhet is, azonban a pénzutalás csak a Digipass alkalmazás használatával érhető el.

Elvesztettem a mobiltelefonomat, amire a Digipass alkalmazást telepítettem. Mit tegyek?

Hívja fel ügyfélszolgálatunkat, ahol a beazonosítást követően két lehetősége van.

Amennyiben az új mobilkészülék már rendelkezésre áll, amin a Digipass alkalmazást használni kívánja, úgy egyszeri jelszót kap, amellyel beléphet a beléphet a WebBrokerbe, ahol a Beállítások / Digipass alkalmazás újraaktiválása menüpontban újraaktiválhatja meglévő DP sorozatszámát az új készüléken.

Amennyiben az új készülék még nem áll rendelkezésre, úgy a meglévő sorozatszámot letiltjuk, és az többet nem lesz használható. Az új sorozatszám kiosztásához be kell fáradnia ügyfélszolgálatunkra, vagy a kijelölt K&H fiókok egyikébe.

Több Mobil Digipass sorozatszámot is használhatok egy készülékről?

Igen. (pl ha Ön magánszemélyként, és jogi személy ügyfelünk törvényes képviselőjeként is szeretne kereskedni). Ebben az esetben az aktiváláshoz az első képernyőn (ahol a sorozatszám is látszódik) a készülék Menü ikonját kell megnyomni, majd a képernyő alján megjelenő Digipass hozzáadása gombot. Ezt követően lehet a második Digipass sorozatszámot aktiválni a telefonon.

Tudom-e ugyanazt a DP sorozatszámot különböző mobilkészülékeken is aktiválni?

Nem, a sorozatszám csak egy készülékhez rendelhető hozzá.

Használhatom-e egyszerre a DP alkalmazást és egy DP készüléket?

Nem, a biztonság érdekében egy számlához egyszerre csak egyetlen Digipass lehet hozzárendelve, függetlenül a Digipass fajtájától (mobilra telepített vagy Digipass készülék). A meglévő Digipass készülék érvénytelenné válik a mobil Digipass aktiválásakor.


Díjcsomagválasztás, szerződések aláírása

Hogyan választhatom ki a megfelelő díjcsomagot?

Díjcsomagválasztásra havonta egyszer van lehetőség. Az adott hónapban beállított díjcsomag a következő hónap első munkanapján lép életbe. A hó eleji életbe lépéséig tetszőleges alkalommal változtathatja meg, hogy a következő hónaptól milyen díjcsomagba szeretne tartozni. A díjcsomag megváltoztatása ingyenes

Milyen szempontokat vegyek figyelembe a díjcsomagválasztás során?

 • Hazai vagy külföldi piacokon szeretne kereskedni
 • Milyen típusú instrumentumokkal kereskedik
 • Milyen rendszerességgel szeretne kereskedni
 • Melyik számlatípust használja leginkább (normál, TBSZ, NYESZ)
 • Mekkora tőkével szeretne tőzsdézni

Milyen díjcsomagok közül választhatok?

equitas start csomag

Ezt a számlacsomagot a kezdő, illetve kevésbé aktív, hosszú távon gondolkodó tőzsdések számára alkottuk meg.  Főként azoknak ajánljuk, akik:

 • 5 millió forintnál kisebb tőkével rendelkeznek
 • ritkább megbízásokkal, hosszú távon kereskednek
 • esetleg kizárólag NYESZ számlát használnak
 • befektetéseiket elsősorban a Budapesti Értéktőzsdére koncentrálják

equitas profi csomag

Ezt a számlacsomagot a gyakorlott, aktívan spekuláló, nagyobb tőkét mozgató, de elsősorban a hazai piacra koncentráló ügyfeleink számára alkottuk meg. Főként azoknak ajánljuk, akik:

 • 5 millió forint feletti tőkével rendelkeznek és/vagy
 • gyakori megbízásokkal, rövid távon kereskednek
 • rendszeresen kötnek DT és TDT ügyleteket
 • a részvények mellett határidős termékekkel is kereskednek
 • elsősorban a Budapesti Értéktőzsdére koncentrálnak

Equitas külföld csomag

Ezt a számlacsomagot azon tapasztaltabb ügyfeleink számára alkottuk meg, akik a hazai piac mellett szeretnének jelentősebb súlyt adni a külföldi piacoknak is a befektetéseik között. Főként azoknak ajánljuk, akik:

 • 5 millió forint feletti tőkével rendelkeznek és/vagy
 • rendszeresen kereskednének külföldi részvényekkel
 • viszonylag ritkább megbízásokkal, középtávra tervezve kereskednek

EQUITAS üzletkötői CSOMAG

Ezt a számlacsomagot olyan befektetőknek alakítottuk ki, akik elsősorban üzletkötőn keresztül szeretnék megbízásaikat megadni, illetve igénylik a brókereink segítségét, vagy szeretnének merészebb termékekkel is kereskedni.  Főként azoknak ajánljuk, akik:

 • 10 millió forint feletti tőkével rendelkeznek
 • határidős termékekkel kereskednek
 • egszerre szeretnék élvezni az online számlavezetés praktikumát az üzletkötőink által nyújtott segítség előnyével

Fontos, hogy mindhárom díjcsomagban igen komoly kedvezményeket biztosítunk nagy forgalmú ügyfeleinknek, így akár 0.1%-os jutalékkal is kereskedhetnek a Budapesti Értéktőzsdén.


DEVIZAVÁLTÁS

Hogyan tudok devizát elhelyezni a számlámon?

 • Befizetés: ügyfeleink bármely K&H bankfiókban fizethetnek be devizát számlájukra. Részletek a Pénzforgalom oldalon olvashatóak.
 • Beutalás: ügyfeleink bármely külső szolgáltatótól utalhatnak be nálunk vezetett számlájukra devizát. Részletek a Pénzforgalom oldalon olvashatóak.
 • Automatikus konverzió: ha megbízást ad egy külföldi értékpapírra és nincs a megbízáshoz elegendő devizája, rendszerünk felkínálja, hogy automatikusan vált a tranzakcióhoz devizát. A felkínált konverziót ügyfelünk elfogadhatja, vagy elutasíthatja.

1. Átutalás a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének K&H-s devizaszámláira

Ha Ön devizát szeretne beutalni valamely (arra alkalmas) társaságunknál vezetett értékpapírszámlájára, akkor használja központi IBAN számlaszámainkat, amelyek a következők:

EUR: HU08 1040 2142 4956 5256 5248 1088
USD: HU13 1040 2142 4956 5256 5248 1095
GBP: HU34 1040 2142 4956 5256 5248 1105
CHF: HU09 1040 2142 4956 5256 5248 1167
CZK: HU14 1040 2142 4956 5256 5248 1174
PLN: HU39 1040 2142 4956 5256 5248 1112
SEK: HU65 1040 2142 4956 5256 5248 1129
NOK: HU45 1040 2142 4956 5256 5248 1198
CAD: HU66 1040 2142 4956 5256 5248 1208

Amennyiben ügyfelünk ezt a megoldást választja, úgy átutalásnál az alábbi adatokat kell megadnia:

Kedvezményezett neve: KBC SECURITIES

Közlemény rovat: Kérjük, adja meg egyedi számlaszámának kizárólag az utolsó 8 karakterét.

Deviza beutalása esetén szüksége lesz a számlavezető bankunk (a K&H Bank) SWIFT kódjára is, amely a következő:OKHBHUHB

2. Készpénz befizetése a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének K&H-s devizaszámláira

Ügyfeleinknek arra is lehetősége van, hogy valutát fizessenek be nálunk vezetett ügyfélszámlájukra, de kizárólag a K&H Bank fiókhálózatában. Ha Ön élni szeretne ezzel a lehetőséggel, akkor használja központi IBAN devizaszámla-számainkat (lásd, az előző menüpontban)!

Amennyiben ügyfelünk ezt a megoldást választja, úgy a befizetésnél az alábbi adatokat kell megadnia:

Kedvezményezett neve: KBC SECURITIES

Közlemény rovat: Kérjük, adja meg egyedi számlaszámának kizárólag az utolsó 8 karakterét.

A központi ügyfélszolgálati irodánkban nem működtetünk valutapénztárat, így ott valuta személyes befizetésére nincs lehetőség.

Hogyan tudok devizát váltani?

Kezdje el megadni a befektetési megbízást és a megbízás rögzítésekor pipálja be a devizaváltással funkciót, így a fedezethez szükséges deviza megvásárlása automatikusan megtörténik. Így biztosan teljesül a befektetési tevékenységhez kapcsolódó váltás, további teendője nincsen.

Miért nem tudok devizaváltási megbízást adni befektetési megbízás nélkül?

Jogszabályi kötöttségek miatt, a Befektetési szolgáltatók (így Társaságunk is) devizaváltást csak befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan végezhetnek Ügyfeleik számára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kizárólag befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan válthatunk Önnek devizát, azaz biztosítanunk kell a befektetési megbízás megtörténtét. Ennek legegyszerűbb módja, hogy a devizaváltási megbízást a befektetési megbízás (Pl: tőzsdei, befektetési jegy, állampapír) benyújtásával egy időben rögzítjük.

Mennyibe kerül a devizaváltás?

A vételi és eladási árfolyam különbsége (spread) nem állandó, időponttól és piaci viszonyoktól függően változik. Iránymutatásként azt mondhatjuk, hogy devizát váltani legkedvezőbben a következő feltételek fennállása esetén lehet:

 • nyitva van a forrás és cél devizához kapcsolódó tőzsde (pl.: HUF - USD konverzió esetén a BÉT és valamely amerikai piac)
 • a devizaváltás időpontja 9 és 19 óra közé esik

Ilyen esetben általában +/- 1% a vételi és az eladási árfolyam távolsága a középárfolyamhoz képest. Ha a fenti feltételek nem teljesülnek, akkor általában +/- 3% a vételi és az eladási árfolyam távolsága a középárfolyamhoz képest.

Amennyiben jogi készleten lévő pénzből kíván devizát váltani egyenlege negatívba fordulhat az elszámolás idejére. A negatív egyenleg után Társaságunk a Kondíciós Listában szereplő kamatot számolja fel. Adatmódosítás, hírlevél feliratkozás

Elemzési hírlevél megrendelése/lemondása hogyan történik?

Az elemzési hírlevélre való igényét minden ügyfelünk saját magának tudja ki-/bekapcsolni a WebBroker rendszerünkbe belépve a Ügyféladatok/Értesítések menüpont alatt.

Mit kell tennem, ha megváltozik az e-mail címem, telefonszámom vagy a levelezési címem?

Telefonszámát, levelezési címét és e-mail címét változás esetén Ön saját magának tudja átírni a WebBroker rendszerben a Ügyféladatok/Személyes adatok menüpont alatt. Az adatok átírása után ne felejtsen el a Mentés gombra kattintani.

A változás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért Társaságunk nem vállal felelősséget.

Mit kell tennem, ha más adatomban következik be változás?

A vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően az Üzletszabályzat szerint az adataiban bekövetkező változást 5 napon belül be kell jelentenie Társaságunk számára. A változásbejelentést ügyfélszolgálati irodánkban, személyesen, az eredeti okmány felmutatása mellett lehet eszközölni.

A változás bejelentésének elmulasztásából eredő késedelem vagy kár Önt terheli.Mik a kereskedéshez szükséges első lépések?

Első lépés: a MobilBroker letöltése vagy a Digipass készülék aktiválása

Kereskedési rendszereink biztonságos használatát a Digipass jelszó biztosítja, amelyet világszerte használnak a minél megbízhatóbb szolgáltatásokra törekvő pénzintézetek és befektetési szolgáltatók.

A fióki azonosításkor ügyfeleink választhatnak, hogy okostelefonjuk segítségével (MobilBroker alkalmazás), vagy pedig egy különálló Digipass készülékkel  szeretnének maguknak jelszót generálni. Az első használat előtt a Digipasst aktiválni szükséges, amely néhány egszerű lépésben kivitelezhető.

A) Mobil Digipass alkalmazás aktiválásának lépései

B) Digipass készülék aktiválásának lépései:

 1. Kapcsolja be a készüléket a billentyűzet alsó sorában látható nyíl és lakat ikonok együttes lenyomásával.
 2. Gépelje be az SMS-ben kapott aktiváló kódot, amelyet a fióki azonosítás alkalmával küldtünk Önnek.
 3. Gépelje be az ön által választott, 4 számjegyű PIN kódot, majd megerősítésként üsse be újra ugyanezt a PIN kódot
 4. Nyomja meg az 1-es gombot az APPLI felirat megjelenése után első belépéshez szükséges 7 jegyű jelszó generálásához. Lépjen be a WebBroker rendszerbe jelszavával a készülék aktiválásához.

Az eszköz által adott jelszó minden egyes belépéskor más és más lesz. Kérjük, hogy PIN kódját személyes adatainak biztonsága érdekében ne ossza meg másokkal!
 

Második lépés: számlanyitás véglegesítése a WebBrokerben

Számlanyitását kereskedési rendszerünkben tudja véglegesíteni az első belépés alkalmával, a következő műveletek elvégzésével:

 1. Szerződések elektronikus aláírása
 2. Díjcsomag választás
 3. Megfelelési teszt kitöltése

A számlanyitás véglegesítésének menetét ebben a videóban mutatjuk be:

Díjcsomagot az alábbi módon választhat:

A megfelelési teszt kitöltését ebben a videóban mutatjuk be:


További szerződések aláírása

Miután véglegesítette számlanyitását, további szerződések aláírására is lehetősége van a Ügyintézés/Szerződések menüpontban:

 • Határidős kereskedés
 • Tartós Befektetési Számla
 • Technikai Daytrade (TDT)
 • Nyugdíj-előtakarékossági Számla (NYESZ)
 • Befektetési hitel keretszerződés


Előfizetés valós idejű adatokra

Kereskedési rendszereinkben számos piachoz talál késleltetett árfolyam-adatokat, azonban van lehetősége valós idejű árfolyamok megrendelésére is. Amennyiben a valós idejű, real-time adatszolgáltatásra szeretne előfizetni, ezt a Beállítások/Real-time beállítások menüpontban teheti meg.

Harmadik lépés: pénz befizetése a számlára

Forintot utalhat, vagy a K&H Bank fiókjaiban készpénzt fizethet be a számlájára. Ebben az esetben a következőket kell megadnia:

 • Kedvezményezett neve: KBC Securities
 • Számlaszám: 10402142 - 49565256 - 52481071
 • Közlemény rovat: csak a számlájához tartozó 24 jegyű számlaszám utolsó 8 karaktere, amelyet a WebBroker Ügyféladatok/Bankszámlaszámok menüpontjában találhat meg

Forint befizetésére készpénzben központi ügyfélszolgálatunkon is lehetősége van.

Deviza elhelyezéséről vagy értékpapír transzferálásáról  részletes pénzforgalmi tájékoztatónban olvashat.

 

További hasznos információ

Ingyenes elemzések

A KBC Equitas a magyar piacon egyedülállóan széleskörű elemzői háttérrel rendelkezik, aminek előnyeit szeretnénk minden ügyfelünk számára érezhetővé tenni.

Elemzéseinket nem csak weboldalon érhetik el, hanem hírlevél formájában ki is küldjük ügyfeleinknek. Iratkozzon fel elemzési hírleveleinkre a WebBroker Ügyféladatok/Értesítések menüpontjában!

Tudjon meg többet hírleveleinkről! Tovább >>
 

Ingyenes oktatások

A KBC Equitas nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfelei minél szélesebb tudással rendelkezzenek az értékpapír befektetésekről.

Az a befektető, aki nálunk vezeti számláját, ingyenesen vehet részt az általunk szervezett tanfolyamokon és befektetési klubokon. Oktatási palettánkon a teljesen kezdő tőzsdézőtől kezdve egészen a tapasztalt daytraderig mindenki megtalálhatja a számára testhezálló alkalmat.

Aktuális oktatásainkra weboldalunkon tud regisztrálni, további információ Weboldalunk KBC AKADÉMIA menüpontjában.ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSEK

Mit jelent az elektronikus szerződés (e-akta)?

Ügyfeleink kényelme és a minél gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében 2015 elejétől minden szerződést elektronikus formában tartunk nyilván, és ügyfeleink ezeket elektronikus úton, a kereskedési rendszerünkben írhatják alá Digipass készülékük azonosítása mellett, illetve itt is tekinthetik meg később.

Miért kell aláírni az online szerződéseket a WebBrokerben?

Új ügyfeleink már elektronikus úton írják alá szerződéseiket, de régebbi ügyfeleinket is arra kérjük, hogy elektronikus aláírásukkal (Digipass készülék segítségével) hitelesítsék meglévő online szerződéseiket, ezzel biztosítva az elektronikus "akta" hiánytalanságát.

2015. augusztus 10-től az online szerződések aláírása kötelező lesz minden olyan ügyfelünk számára, aki nem rendelkezik még online szerződésekkel. A szerződések aláírása előtt a WebBróker más funkció - így online ügyfeleink számára a kereskedés - nem elérhetők.

Hogyan írhatom alá az elektronikus szerződéseket?

A meglévő ügyfeleink számára előírt elektronikus szerződésaláírásról tekintse meg alábbi tájékoztató videónkat, ennek segítségével pár perc alatt elvégezhető a művelet.