Kötelező azonosítás 2019. október 31-ig

Milyen következményekkel jár, ha az ismételt átvilágítást nem tudja elvégezni?

Amennyiben a Fióktelep az ismételt átvilágítást a Pmt.-ben meghatározott határidőig, azaz 2019. október 31-ig nem végzi el, akkor a Fióktelepnek az ügyfél számára semmilyen megbízást nem áll módjában teljesíteni mindaddig, amíg az ismételt átvilágítást el nem tudja végezni. 

Magánszemélyeknek

Miért kell azonosítanom magamat?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 79.§-ában megfogalmazottak értelmében Társaságunknak 2019. október 31-ig ismételten át kell világítania ügyfeleit. Annak érdekében, hogy a Pmt. által előírtaknak megfeleljünk:

1. Társaságunknak meg kell győződnie arról, hogy az adatbázisunkban a törvény által előírt, az egyes ügyfelekről nyilvántartott azonosító adatok helyesek-e. Amennyiben adateltérés van, akkor a módosult adatokat frissítenünk kell az adatbázisunkban.

2. Minden természetes személy ügyfélnek nyilatkoztatnia kell közszereplői státuszáról. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleinknek meg kell adnia, hogy a Pmt. vonatkozó 4. §-a szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e, kiemelt közszereplő hozzátartozója-e, vagy van-e kiemelt közszereplővel szoros üzleti kapcsolata.

3. Az azonosító okmányokról a Fióktelepnek másolatot kell készítenie. Az alábbi azonosítási okámányokat kérjük bemutatni:

  • Személyi igazolvány
  • Személyazonosító igazolvány (kártya) +lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Ideiglenes személyazonosító igazolvány (kártya) + lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Útlevél + lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Vezetői engedély (2001.01.01. után kiadott) kártya + lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

Milyen lehetőségeim vannak az azonosításra?

Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek ügyfeleink is és Társaságunk is meg tudjon felelni az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre magánszemély ügyfeleink számára:

  1. Az adategyeztetés hatékony kezelésére Társaságunk online kereskedési rendszerén (WebBroker) elérhetővé tette a magánszemélyek nyilvántartott azonosítási okmányain szereplő adatok egyeztetését.

Az online felület a leggyorsabb módja a magánszemély ügyfeleinknek az újraazonosításra és a kapcsolódó nyilatkoztatásra.

  1. Amennyiben azonosító okmányai lejártak, kérjük, fáradjon be Ügyfélszolgálatunkra, illetve valamelyik kijelölt KH bankfiókba, adatainak egyeztetése és a szükséges nyilatkozatok megtétele céljából!JOGI SZEMÉLYEKNEK

Miért van szükséges az átvilágításra?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 79.§-ában megfogalmazottak értelmében a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének (a továbbiakban: Fióktelep) ismételten át kell világítania a meglévő ügyfeleit.

Mit kell tennem, hogy a cégem átvilágításra kerüljön?

A törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében kérjük, hogy legkésőbb 2019. október 31-ig - fáradjanak be Ügyfélszolgálatunkra, vagy valamelyik kijelölt K&H bankfiókba adataik egyeztetése és a szükséges nyilatkozatok megtétele céljából. Kérjük továbbá az alábbi dokumentumok eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányának bemutatását:

-    30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat; 
-    alapító okirat;
-    képviselő, rendelkezésre jogosult, tényleges tulajdonos okmányai;A személyes megjelenést megelőzően az info@kbcsecurities.hu címen jelezze, hogy mely napon, hol tud megjelenni az azonosításhoz, a fentiekben megjelölt eredeti dokumentumokkal.

Milyen következményekkel jár, ha az ismételt átvilágítást nem tudjuk elvégezni?

Amennyiben a Fióktelep az ismételt átvilágítást a Pmt.-ben meghatározott határidőig, azaz 2019. október 31-ig nem végzi el, akkor a Fióktelepnek az ügyfél számára semmilyen megbízást nem áll módjában teljesíteni mindaddig, amíg az ismételt átvilágítást el nem tudja végezni.