Jutalék-kedvezmények

Mi az a jutalék-kedvezmény?

Egyes előre meghirdetett akcióhoz kötődően és/vagy egyedi elbírálás alapján van lehetőség meghatározott időre, meghatározott termékekre/piacokra, adott számlára vagy teljes ügyfélre érvényes „lefogyasztható” jutalékkedvezményt szerezni.

A kedvezmény lényegében egy speciális pénzeszközként viselkedik, aminek alakulását érintettje nyomon követheti a WebBroker/Ügyféladatok között, és amit kizárólag jutalékfizetésre használhat fel.

A kedvezmények felhasználhatók – amennyiben valamilyen feltétel nem tiltja – Tőzsde, Határidős piac és Befektetési alapok kereskedésére.

Jutalékkedvezményből csak az ügyfél/bróker által kezdeményezett megbízások jutaléka fedezhető, automatikus (pl. likvidálási) megbízásé nem.

A kedvezményt minden esetben forintban fejezzük ki, és annak mértéke akciónként külön meghatározott.

A kedvezmény minden esetben határozott időre (pl. az érvényesség kezdetétől 30, 60, 90 napra) szól, utána lejár.

Egy ügyfélnek egyszerre akár több kampányból származó érvényes kedvezménye is lehet.

A kedvezmény készpénzre nem váltható, át nem ruházható, és a fel nem használt kedvezmények a lejárati idő után elvesznek. 

A jutalék-kedvezmény befektetési hitelből indított tranzakciókra nem használható fel.

Amennyiben egy adott megbízásnál igénybe kívánja venni a jutalék kedvezményt, úgy az a megbízás daytrade jutalék kedvezményre nem jogosult (a számításban nem vesz részt).

A jutalék-kedvezmény az indított és teljesült tranzakció jutalék díjtételéből kerül jóváírásra - ellenkező beállítás esetén automatikusan - a kedvezmény-keret erejéig. A jutalék-kedvezmény annak keretéig és lejárati határidejéig a fenti feltételek szerint korlátlan számú tranzakcióra használható fel.

Hol látom, hogy mennyi jutalék-kedvezményem van még?

A WebBrokerben az Ügyféladatok/Jutalékkedvezmények menüpontban tudja nyomon követni a kedvezményeket.

Hol találom az eddig felhasznált kedvezményeimet?

A WebBrokerben az Ügyféladatok/Jutalékkedvezmények menüpontban tudja nyomon követni a kedvezményeket.

Szeretnék megbízást nyitni, de nem fedezi a teljes tranzakciós díjat a meglévő jutalék-kedvezményem.

Ebben az esetben, a rendelkezésre álló jutalék-kedvezmény mértékét a keletkezett jutalékból a rendszer automatikusan jóváírja, a fennmaradó rész pedig a normál módon terhelésre kerül.

Van jutalék-kedvezményem, de a következő tranzakciómra nem szeretném felhasználni. Van rá mód?

Igen. Az egyes tranzakciók adatai megadásánál a „Részletes beállítások” alatt beállítható, hogy az adott tranzakció jutalékát a jutalék-kedvezmény terhére számolja-e el a rendszer.

Van egy nyitott megbízásom, és most kaptam jutalék-kedvezményt. Arra is megkapom már a kedvezményt?

Nem. A jutalék-kevezmény minden esetben a megbízás beadásakor kapcsolódik a megbízáshoz. Így a kedvezmény jóváírásakor már nyitott megbízásokra az nem használható fel.

Van egy nyitott megbízásom, jutalék-kedvezmény felhasználásával. Át tudom utólag is állítani, normál jutalék fizetésre?

Nem, erre nincs lehetőség. Ebben az esetben a megbízást vissza kell vonni és újra, jutalék-kedvezmény igénybevétele nélkül beadni.

A megbízásomnak csak egy része teljesült, hogyan történik a jutalék-kedvezmény jóváírása?

Részteljesülés esetén a jutalékok könyvelésével párhuzamosan jelennek meg jutalék jóváírások egészen addig, amíg a jutalék-kedvezmény keret el nem fogy.

A megbízásom a jutalék-kedvezmény lejárata után teljesült ilyenkor is megkapom a kedvezményt?

Nem. A jutalék-kedvezmény csak az annak lejáratáig teljesülő megbízásokon íródik jóvá.

Most nyitottam NYESZ számlát, és nem tudtam felhasználni a jutalék-kedvezményemet.

A vonatkozó jogszabály értelmében a NYESZ számlára utalt összegekből az első megbízásra felhasznált összegből díj nem vonható le. A jutalék-kedvezmény ezeket a megbízásokat nem veszi figyelembe, tehát az ügyfél ilyenkor nem használ fel a jutalék kedvezmény összegéből.

Beleszámít a TCV/TCN (fedezet) számításba a jutalék-kedvezmény?

A jutalék-kedvezmény nem befolyásolja a fedezet ellenőrzést, tehát a rendszer a rendelkezésre álló pénzegyenlegnél nem veszi figyelembe a fel nem használt kedvezmények összegét.

Több kampányból is van jutalék-kedvezményem. Melyikből történik a jóváírás?

A jutalék-kedvezményeket a rendszer minden esetben FIFO elv (először lejáró kampány) alapján használja fel, devizás vásárlás esetén az aktuális vételi árfolyamon váltja át, és vonja le a forintban nyilvántartott kedvezményből.