KEZDJE KERESKEDÉSEIT 50 DOLLÁR* ELŐNNYEL! 


Miért éri meg számlát nyitnom a kbc equitas-nál?

 • egyedülálló banki biztonság

  • Társaságunk a nemzetközi KBC bankcsoport részeként az értékpapírkereskedelemben jól ismert KBC Equitas márka tulajdonosa, és hazánk egyik legnagyobb és legstabilabb kereskedelmi bankjával, a K&H Bankkal működik egy csoportban. 
    
 • Online és brókeri szolgáltatások egyaránt

  • Ügyfeleink online díjcsomagjaink helyett választhatják prémium brókeri szolgáltatásunkat is, ha befektetéseik kezelésében szeretnének tapasztalt üzletkötőink szakértelmére támaszkodni.
    

 • rendszeres elemzések, értesítések küldése

  • Elemzőcsapatunk tudását és tapasztalatát igyekszünk ügyfeleink befektetéseinek szolgálatába állítani, az aktuális befektetési sztorikról pedig hírlevelet küldünk! 

Megnyitom értékpapír számlámat!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Hogyan tudok számlát nyitni?

1. Előregisztráció

Kattintson a Számlanyitás gombra, és adja meg adatait az előregisztrációs felületen!

Számlanyitás

2. Fióki azonosítás

Fáradjon be a KBC Securities ügyfélszolgálatára (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.), vagy a kijelölt K&H bankfiókok valamelyikébe, hogy azonosítást követően átvehesse a WebBroker rendszerbe való belépéshez szükséges Digipass készülékét.

A számlanyitáshoz nem feltétlenül szükséges az internetes előregisztráció, a kijelölt fiókokba besétálva regisztráció nélkül is megnyithatja számláját, azonban a regisztrációval időt takaríthat meg.


3. Számlanyitás online véglegesítése 

Ahhoz, hogy a fióki látogatást követően elkezdhesse a kereskedést a WebBrokerben, az első belépés alkalmával véglegesítenie kell számlanyitását. Ehhez pár kattintással alá kell írnia a szükséges szerződéseket, ki kell töltenie egy megfelelési tesztet, és díjcsomagot kell választania.

Pénz beutalására vagy befizetésére a számlanyitás véglegesítése után van lehetősége, a kereskedést megelőző első lépésekről lejjebb olvashat.
 

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyfélszámla megnyitásához természetes személytől?

Az ügyfélszámla megnyitásához a természetes személytől az alábbi dokumentumok bemutatását várjuk (bármelyik szükséges dokumentum hiányában a számlát nem áll módunkban megnyitni):

 • Magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 • Külföldi állampolgár természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.
 • 14. életévét be nem töltött természetes személy személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (18 éven aluli személy csak hagyatéki eljáráshoz kapcsolódóan nyithat számlát Társaságunknál).
 • Adóigazolvány

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyfélszámla megnyitásához jogi személyű társaságtól, szervezettől?

Jogi személyiségű társaságtól, szervezettől a képviselet ellátására jogosult személy felsorolt okmányain túl az eredeti, hiteles aláírási címpéldányt kérjük bemutatni, a létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat stb.) aktuális változatát, valamint az azt igazoló (30 napnál nem régebbi) eredeti okiratot, hogy:

 • A belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiadása megtörtént.
 • Belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént.
 • Külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, és – amennyiben nem angol vagy magyar nyelven készült - ennek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles fordítását.
 • Belföldi jogi személyek számlanyitásakor csak az alábbi típusú – 30 napnál nem régebbi – cégkivonatokat és bejegyző végzést fogadjuk el.
 • Papír alapú okiratok:
  • Cégbíróság által kiállított, közokiratnak minősülő cégkivonatot és bejegyző végzést
  • Közjegyző által hitelesített, közokiratnak minősülő cégkivonatot
 • Elektronikus okirat:
  • Cégbíróság által kiállított, MICROSEC e-Szignó elektronikus aláíró és olvasó program által generált .es3 kiterjesztésű, cégbírósági ügyintéző minősített elektronikus aláírásával és időbélyegzővel ellátott elektronikus közokirat.

Az elektronikus okiratot az info@kbcequitas.hu e-mail címre kérjük beküldeni olyan időben, hogy a számlanyitás időpontjában már Társaságunk rendelkezésére álljon.

A fentiek alapján a közokiratnak nem minősülő, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálatának informatikai rendszere által e-Szignó programmal aláírt cégkivonattal számlanyitásra nem kerülhet sor. 

Cégünk a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény rendelkezései alapján köteles ügyfeleit azonosítani és átvilágítani.

A törvény értelmében, amennyiben az azonosítást / átvilágítást nem tudjuk teljes körűen elvégezni, az ügyféllel nem köthetünk szerződést, ügyleti megbízását nem teljesíthetjük. Ennek megfelelően a számlával csak az azonosítást követően végezhetők műveletek. Az azonosítás során a szolgáltató a 2017. évi LIII törvény alapján köteles megkövetelni a felsorolt, azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását.

Melyik K&H fiókokban tudják a számlanyitáshoz szükséges azonosítást elvégezni?

A kiemelt K&H bankfiókok listája ezen az oldalon érhető el.

Meghatalmazhatok-e valakit a számlám felett?

Természetesen igen, meghatalmazást Társaságunk Ügyfélszolgálatán, a kiemelt K&H fiókokban, vagy közokiratba foglaltan lehet adni. A személyesen tett meghatalmazás megadásához mind a meghatalmazónak, mind a meghatalmazottnak személyesen kell megjelennie, és azonosító okmányaikat be kell mutatniuk.

A közokirati formában adott meghatalmazásokat eljuttathatják hozzánk postai úton (1095 Bp, Lechner Ödön fasor 10.) vagy benyújthatják személyesen is az Ügyfélszolgálatunkon.

Más formában megszerkesztett meghatalmazást nem fogadunk el. A meghatalmazás érvényességének maximális időtartama 3 év, és az elektronikus kereskedési rendszerekre nem terjedhet ki.

Lehet-e több tulajdonosa egy értékpapírszámlának?

Nem. Egy értékpapírszámlának csak egy tulajdonosa lehet. Mivel Társaságunknál nincs számlanyitási díj, és a számlavezetési díj is viszonylag alacsony, így abban az esetben, ha egy ismerőse, családtagja szintén kereskedni szeretne, azt ajánljuk, hogy ő is nyisson számlát saját maga számára.

Ügyfélszámlámmal kapcsolatban hogyan juthatok információhoz?

Az ügyfeleink számláival kapcsolatos információk bizalmasak, ezért ügyfélszolgálatunk csak személyes vagy telefonos megkeresés esetén tud ügyfélszámlával kapcsolatos információkkal szolgálni. E-mailes válaszra nincs lehetőség, ugyanis ez a csatorna nem tekinthető biztonságosnak az értékpapírtitoknak minősülő információk közlésére.

PÉNZ BE- ÉS KIFIZETÉS, ÉRTÉKPAPÍRTRANSZFER

Hogyan tudok forintot elhelyezni a számlámon?

Amennyiben magyar forintot (HUF) szeretne elhelyezni ügyfélszámláin (normál, tbsz, nyesz, stb), több lehetőség közül választhat.

1.Utalás a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének K&H pénzforgalmi számlájára

Ügyfeleinknek lehetősége van arra, hogy a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének a K&H Banknál vezetett pénzforgalmi számlájára utalják be azt a pénzt, amit nálunk szeretnének elhelyezni.

Amennyiben Ön a K&H Banknál vezetett számláról utal hozzánk, ebben az esetben ugyanis bankon belüli átutalásról van szó, így a pénz már 30 percen belül megérkezik a számlájára.

Bár 2012 júliusától rövidült a bankon kívüli átutalási megbízások átfutási ideje is, a leggyorsabban általában akkor utalhat ügyfélszámlájára, ha Ön a K&H Banknál vezetett számláról utal a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének K&H pénzforgalmi számlájára.

Számlaszám: 10402142 - 49565256 - 52481071

(IBAN formátum: HU79 1040 2142 4956 5256 5248 1071)

Kedvezményezett neve: KBC SECURITIES

Közlemény rovat: Kérjük, adja meg azonosító számsorát vagy számlaazonosítóját.

Az azonosító számsorát a WebBroker rendszerünk Ügyféladatok/Bankszámlaszámok almenüjében nézheti meg a célszámlához (normál, NYESZ, TBSZ). A számlaazonosítót a  WebBroker rendszerünk Ügyféladatok/Személyes adatok almenüjében találja.

A K&H Banknál vezetett számláról történő átutalás esetén az összeg gyorsan, 30 percen belül megjelenik az ügyfélszámlán. Ahhoz, hogy a befizetett összeg még aznap megjelenjen a számláján, a tranzakciót 16:00 előtt be kell fejeznie.

2. Készpénz befizetés a K&H bankfiókjaiban

A szintén a KBC Csoporthoz tartozó K&H bankfiókokban is van lehetősége készpénz befizetésére. A K&H bankfiókban válassza a pénztári be/kifizetés lehetőséget, majd az ügyintézőnek az alábbi adatokat adja meg:

Számlaszám: 10402142 - 49565256 - 52481071

Kedvezményezett neve: KBC SECURITIES

Közlemény rovat: : Kérjük, adja meg azonosító számsorát vagy számlaazonosítóját.

Az azonosító számsorát a WebBroker rendszerünk Ügyféladatok/Bankszámlaszámok almenüjében nézheti meg a célszámlához (normál, NYESZ, TBSZ). A számlaazonosítót a  WebBroker rendszerünk Ügyféladatok/Személyes adatok almenüjében találja.

A K&H fiókban kezdeményezett készpénz befizetés során viszonylag gyorsan, 30 percen belül megjelenik az összeg az ügyfélszámláján.  Ahhoz, hogy a befizetett összeg még aznap megjelenjen a számláján, a tranzakciót 16:00 óra előtt be kell fejeznie.

3. Befizetés a központi ügyfélszolgálatunkon

 A KBC Securities Ügyfélszolgálatán, a 1095 Bp, Lechner Ödön fasor 10. címen fizethet be személyesen is magyar forintot (HUF), az Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében. Ebben az esetben a befizetett összeg azonnal megjelenik az ügyfélszámláján. A befizetéshez szüksége lesz a személyi igazolványára és lakcímkártyájára.

Hogyan tudok devizát elhelyezni a számlámon?

WebBroker rendszerünkben gyorsan és kényelmesen vásárolhat magának devizát akár magyar forintból, akár más devizákból (Erről Devizaváltás oldalunkon olvashat bővebben). Ha esetleg mégis máshonnan szeretne hozzánk devizát eljuttatni, természetesen arra is lehetősége van. Nálunk vezetett ügyfélszámláin Ön kétféleképpen helyezhet el devizát.

1. Átutalás a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének K&H-s devizaszámláira

Ha Ön devizát szeretne beutalni valamely (arra alkalmas) társaságunknál vezetett értékpapírszámlájára, akkor használja központi IBAN számlaszámainkat, amelyek a következők:

EUR: HU08 1040 2142 4956 5256 5248 1088
USD: HU13 1040 2142 4956 5256 5248 1095
GBP: HU34 1040 2142 4956 5256 5248 1105
CHF: HU09 1040 2142 4956 5256 5248 1167
CZK: HU14 1040 2142 4956 5256 5248 1174
PLN: HU39 1040 2142 4956 5256 5248 1112
SEK: HU65 1040 2142 4956 5256 5248 1129
NOK: HU45 1040 2142 4956 5256 5248 1198
CAD: HU66 1040 2142 4956 5256 5248 1208

Amennyiben ügyfelünk ezt a megoldást választja, úgy átutalásnál az alábbi adatokat kell megadnia:

Kedvezményezett neve: KBC SECURITIES

Közlemény rovat: Kérjük, adja meg azonosító számsorát vagy számlaazonosítóját.

Az azonosító számsorát a WebBroker rendszerünk Ügyféladatok/Bankszámlaszámok almenüjében nézheti meg a célszámlához (normál, NYESZ, TBSZ). A számlaazonosítót a  WebBroker rendszerünk Ügyféladatok/Személyes adatok almenüjében találja.

Deviza beutalása esetén szüksége lesz a számlavezető bankunk (a K&H Bank) SWIFT kódjára is, amely a következő:OKHBHUHB

2. Készpénz befizetése a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének K&H-s devizaszámláira

Ügyfeleinknek arra is lehetősége van, hogy valutát fizessenek be nálunk vezetett ügyfélszámlájukra, de kizárólag a K&H Bank fiókhálózatában. Ha Ön élni szeretne ezzel a lehetőséggel, akkor használja központi IBAN devizaszámla-számainkat (lásd, az előző menüpontban)!

Amennyiben ügyfelünk ezt a megoldást választja, úgy a befizetésnél az alábbi adatokat kell megadnia:

Kedvezményezett neve: KBC SECURITIES

Közlemény rovat: Kérjük, adja meg azonosító számsorát vagy számlaazonosítóját.

Az azonosító számsorát a WebBroker rendszerünk Ügyféladatok/Bankszámlaszámok almenüjében nézheti meg a célszámlához (normál, NYESZ, TBSZ). A számlaazonosítót a  WebBroker rendszerünk Ügyféladatok/Személyes adatok almenüjében találja.

A központi ügyfélszolgálati irodánkban nem működtetünk valutapénztárat, így ott valuta személyes befizetésére nincs lehetőség.

Hogyan tudok készpénzt felvenni vagy kiutalni a számlámról?

Készpénz felvétele 2017. december 29-ig kizárólag forintban és csakis a központi ügyfélszolgálati irodánkban lehetséges, a K&H Bank fiókhálózatában nem.  2018. január 01-től a pénztári be/kifizetés megszűnik.  Amennyiben számlájáról magyar forintot (HUF) szeretne kiutalni, ezt a WebBroker rendszerünk „Pénzműveletek / Utalás/Átvezetés” menüpontjában tudja megtenni.

Devizában történő utalást csak ügyfélszolgálatunkon személyesen, vagy telefonon tud kezdeményezni. Az utaláshoz minden esetben szükség van a célszámla IBAN számlaszámára és a fogadó bank SWIFT kódjára is.

A számlájáról kiutalni olyan számlára tud, amely kizárólag az Ön nevén van, és amelyről legalább egyszer érkezett már beutalás is. 

Hogyan tudok részvényeket transzferálni saját számlámra?

Amennyiben magyar részvényeket szeretne bárki egy társaságunknál vezetett számlára transzferálni, azt a jelenlegi értékpapírszámla-vezetőjénél kell kezdeményeznie. A célszámla hazai értékpapírok esetén a KBC Securities KELER Zrt.-nél vezetett 41/M0000 számú értékpapírszámlája legyen! Kérjük, hogy a transzfer során a közlemény rovatban mindenképpen tüntessék fel a megcélzott ügyfél nevét, és az ügyfélszámát.

A papíroknak bekerülési igazolással együtt kell átérkeznie, hogy társaságunk megismerhesse, hogy a transzferált részvényeknek mi volt a bekerülési árfolyama. A transzferáló félnek meg kell kérnie a transzferáló céget, hogy a bekerülési igazolást küldjék el a KBC Securities-hez faxon a +36-1-889-2655-ös számra.

Hogyan tudom más szolgáltatónál vezetett TBSZ számláimat áthelyezni a KBC Equitashoz? 

Meglévő TBSZ számláit pár egyszerű lépésben áthozhatja: 

 1. Nyisson egy, a már meglevő TBSZ számla évével azonos évjáratú TBSZ számlát központi ügyfélszolgálatunkon! A TBSZ számla az erre kijelölt K&H bankfiókokban is megnyitható, amennyiben ehhez időpontot egyeztet velünk előre telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy e-mailben.
 2. Kérje meg pénzügyi szolgáltatóját, hogy küldje meg az Ön TBSZ igazolását a KBC Securities felé. Ha kérdése van az igazolással kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
 3. A többit mi elintézzük Önnek. Az igazolás megérkezésekor társaságunk könyveli az áthordozott portfóliót az új TBSZ számláján, és Ön már kereskedhet is az értékpapírjaival.

Kérjük, TBSZ számlahordozási igény esetén keresse fel ügyfélszolgálatunkat a +36-1-889-2666-os számon!

Már utaltam be a bankszámláról, van Digipass készülékem is, mégsem tudok online utalni. Miért van ez?

Ilyen probléma leggyakrabban akkor fordulhat elő, ha a Digipass készülék igénylése előtt érkezett be utalás az Ön saját nevére szóló bankszámlájáról. Ugyanis a rendszer csak a Digipass készülék hozzárendelése után figyeli és aktiválja a beérkező utalásoknál a bankszámlaszámot.

E mellett a Digipass készülék aktiválása után beérkező utalásnál is előfordulhat, hogy a rendszer valamilyen okból nem találja azonosnak a bankszámla tulajdonosának és a nálunk vezetett számla tulajdonosának a nevét, és az aktiválást nem végzi el. Amennyiben ilyen problémát tapasztal, úgy azt jelezze Társaságunk felé az info@kbcequitas.hu e-mail címen. Levelében jelölje meg, hogy az aktiváltatni kívánt bankszámlaszámról mikor érkezett be utalás Társaságunknál vezetett számlájára.

Mennyi idő alatt érkezik meg az átutalásom a KBC Equitas-nál vezetett értékpapírszámlámra?

A K&H Banknál vezetett számláról, a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének K&H pénzforgalmi számlájára  történő átutalás esetén az összeg gyorsan, 30 percen belül megjelenik az ügyfélszámlán. Ahhoz, hogy a befizetett összeg még aznap megjelenjen a számláján, a tranzakciót 16:00 előtt be kell fejeznie.

Hogyan tudok készpénzt befizetni, felvenni a KBC Equitas-os számlámra/számlámról?

Készpénz felvételre csak a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének pénztárában van lehetőség, a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10. címen. 300 000 Ft feletti készpénz felvételt 2 munkanappal előre be kell jelenteni. Amennyiben ez nem történik meg, a 300 000 Ft feletti részre a kifizetést nem teljesítjük.

A bejelentést megteheti ügyfélszolgálati időben az info@kbcequitas.hu e-mail címen, megjelölve ügyfélszámát, a kért összeget és a felvétel dátumát. Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy pénztárunkban kizárólag magyar forint (HUF) be-és kifizetésére van lehetőség.

Készpénz befizetésére a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének pénztára mellett a szintén a KBC Csoporthoz tartozó K&H bankfiókokban is van lehetősége.

A K&H bankfiókban válassza a pénztári be/kifizetés lehetőséget, majd az ügyintézőnek az alábbi adatokat adja meg:

Kedvezményezett neve: KBC SECURITIES
Számlaszám: 10402142 – 49565256 – 52481071

Közlemény rovat: a Közlemény rovatban adja meg az ügyfélszámlájához tartozó azonosító számsorát. Fontos, hogy az Ön azonosítása ez alapján a 8 számjegy alapján történik, így se a számok előtt, se a számok után ne írjon be mást a Közlemény rovatba!

A WebBroker Ügyféladatok/Bankszámlaszámok almenüjében nézheti meg a célszámlához (normál, NYESZ, TBSZ) tartozó azonosító számsorát.

A K&H fiókban kezdeményezett készpénz befizetés során viszonylag gyorsan, 30 percen belül megjelenik az összeg az ügyfélszámláján.  Ahhoz, hogy a befizetett összeg még aznap megjelenjen a számláján, a tranzakciót 16:00 óra előtt be kell fejeznie.

Hogyan tudok pénzt kiutalni a KBC Equitas-nál veztett számlámról?

2014. november 1-től társaságunk pénzkiutalási rendjének értelmében ügyfeleink kizárólag előre rögzített, saját névre szóló bankszámlára tudnak kiutalási megbízást kezdeményezni.

Bankszámlát kétféleképpen lehet rögzíteni:

 • Banki átutalással automatikusan: ügyfélszámlára történő, tetszőleges összegű átutalással a rögzíteni kívánt bankszámláró
 • Személyesen: központi ügyfélszolgálatunkon (1095 Bp, Lechner Ödön fasor 10.), a bankszámlaszámot igazoló dokumentum bemutatásával (pl.: szerződés, számlakivonat)

Faxon vagy e-mailben megadott utalási megbízásokra nincs lehetőség.Bejelentkezés, Digipass 

Mi az a Digipass?

A Digipass egy praktikus, egyszeri jelszót generáló alkalmazás vagy készülék, amit világszerte használnak a minél megbízhatóbb szolgáltatásokra törekvő pénzintézetek és befektetési szolgáltatók.

A KBC Equitas kereskedési rendszereibe kizárólag a Mobil Digipass alkalmazás vagy a Digipass készülék által létrehozott jelszóval tudnak belépni ügyfeleink a tranzakciók maximális biztonsága érdekében.

Mire jó a Digipass?

A Digipass egy egyedi jelszót generáló alkalmazás vagy készülék, mely biztonságosabbá teszi az online rendszer elérését, illetve lehetővé teszi a tranzakciók hitelesítését.

Elfelejtettem felhasználónevemet és/vagy jelszavamat. Mit tegyek?

A felhasználónevéért és/vagy ideiglenes jelszóért hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36-1-889-2666-os telefonszámon. Itt az Ön megfelelő azonosítása után kollégáink segítségére lesznek. Telefonon történő azonosításkor az ügyfélszámára és telefonos jelszavára lesz szükség.

Hogyan működnek a jutalék-kedvezmények?

A jutalék-kedvezményekkel kapcsolatos tudnivalókat ezen az oldalon gyűjtöttük össze.

*Az akció részletei

Az akció határozott időtartamú, 2018. április 13-tól 2018. május 31-ig tart, de a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének döntése alapján korábban is véget érhet, illetve tetszőleges időre meghosszabbítható.

Az akcióban szerzett kereskedési jutalék-kedvezmény bármely számlán, de csak a NYSE, Nasdaq, NYSE-Pinksheet, NYSE-OTCB, NYSE-Arca tőzsdéken, amerikai dollárban indított részvény-tranzakciókra érvényesíthető a 2018. április 13. után, a jutalék-kedvezmény érvényességi ideje alatt  indított és teljesült megbízások esetén. Az egyes jutalék-kedvezmények a jóváírást követő 60. napig használhatók fel.

A kedvezmény a számlán forint összegként jelenik meg. A kedvezmény készpénzre nem váltható, át nem ruházható, és a fel nem használt kedvezmények a lejárati idő után elvesznek. 

A jutalék-kedvezmény a 2018. április 13.  után, a jutalék-kedvezmény érvényességi ideje alatt indított és teljesült tranzakciók jutalék díjtételéből kerül jóváírásra a kedvezmény-keret erejéig. A jutalék-kedvezmény annak keretéig és lejárati határidejéig a fenti feltételek szerint korlátlan számú tranzakcióra használható fel.

Részletes információkért a jutalék-kedvezményről kattintson ide!

Jogi nyilatkozat

A fenti tájékoztatót a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: „KBC Securities”) állította össze. 

A KBC Securities jelen tájékoztató útján nem nyújt konkrét és személyre szóló befektetési tanácsadást, a benne foglaltak nem minősíthetők pénzügyi eszköz jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy ajánlatnak, befektetési elemzésnek, pénzügyi elemzésnek, befektetési ajánlásnak, marketingközleménynek, befektetéssel kapcsolatos kutatásnak, pénzügyi, adó- vagy jogi tanácsadásnak, céljuk kizárólag az általános tájékoztatás.

A KBC Securities működését anyavállalata révén a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, egyes, jogszabályban nevesített tárgykörök esetében pedig az MNB (Magyar Nemzeti Bank) is jogosult hatáskörében eljárni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályban rögzített szabad felhasználás eseteit kivéve kizárólag a KBC Securities előzetes írásbeli engedélyével lehet a jelen tájékoztató tartalmát rögzíteni, többszörözni, terjeszteni, mások számára hozzáférhetővé tenni, nyilvánosan előadni, sugárzással nyilvánossághoz közvetíteni vagy átdolgozni.

Copyright © 2018 KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, minden jog fenntartva.