GYARAPÍTSA MEGTAKARÍTÁSAIT a kbc-nél!
nyisson számlát most 15.000 Ft
kereskedési-díjkedvezménnyel!


Miért éri meg számlát nyitnom a kbc equitas-nál?

 • mert a kiszamolo.hu olvasójaként, most kiemelt kedvezményeket kaphatsz

  • Ha december 31-ig elvégzi az 1 perces előregisztrációt az oldalunkon, majd ezt követően megnyitja számláját, akkor 15.000 Ft kereskedési-díjkedvezményt írunk jóvá számláján, amit 90 napig tud felhasználni.

  • A kereskedési-díjkedvezményen felül a 2020-as évben 50%-os kedvezményt írunk jóvá a hatályos Kondíciós Listában meghatározott számlavezetési díjból.

  • Az akció részvételi szabályzatát ide kattintva tudja elolvasni.

Promóciós kód: KISZAMOLO15000

Beváltom a kódomat!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Hogyan tudok számlát nyitni?

1. Előregisztráció

Kattintson a Számlanyitás gombra, és adja meg adatait az előregisztrációs felületen!

Számlanyitás

2. Fióki azonosítás

Fáradjon be a KBC Securities ügyfélszolgálatára (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.), vagy a kijelölt K&H bankfiókok valamelyikébe, hogy azonosítást követően átvehesse a WebBroker rendszerbe való belépéshez szükséges Digipass készülékét.

A számlanyitáshoz nem feltétlenül szükséges az internetes előregisztráció, a kijelölt fiókokba besétálva regisztráció nélkül is megnyithatja számláját, azonban a regisztrációval időt takaríthat meg.


3. Számlanyitás online véglegesítése 

Ahhoz, hogy a fióki látogatást követően elkezdhesse a kereskedést a WebBrokerben, az első belépés alkalmával véglegesítenie kell számlanyitását. Ehhez pár kattintással alá kell írnia a szükséges szerződéseket, ki kell töltenie egy megfelelési tesztet, és díjcsomagot kell választania.

Pénz beutalására vagy befizetésére a számlanyitás véglegesítése után van lehetősége, a kereskedést megelőző első lépésekről lejjebb olvashat.
 

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyfélszámla megnyitásához természetes személytől?

Az ügyfélszámla megnyitásához a természetes személytől az alábbi dokumentumok bemutatását várjuk (bármelyik szükséges dokumentum hiányában a számlát nem áll módunkban megnyitni):

 • Magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 • Külföldi állampolgár természetes személy úti okmánya vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.
 • 14. életévét be nem töltött természetes személy személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (18 éven aluli személy csak hagyatéki eljáráshoz kapcsolódóan nyithat számlát Társaságunknál).
 • Adóigazolvány

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyfélszámla megnyitásához jogi személyű társaságtól, szervezettől?

Jogi személyiségű társaságtól, szervezettől a képviselet ellátására jogosult személy felsorolt okmányain túl az eredeti, hiteles aláírási címpéldányt kérjük bemutatni, a létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat stb.) aktuális változatát, valamint az azt igazoló (30 napnál nem régebbi) eredeti okiratot, hogy:

 • A belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiadása megtörtént.
 • Belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént.
 • Külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, és – amennyiben nem angol vagy magyar nyelven készült - ennek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles fordítását.
 • Belföldi jogi személyek számlanyitásakor csak az alábbi típusú – 30 napnál nem régebbi – cégkivonatokat és bejegyző végzést fogadjuk el.
 • Papír alapú okiratok:
  • Cégbíróság által kiállított, közokiratnak minősülő cégkivonatot és bejegyző végzést
  • Közjegyző által hitelesített, közokiratnak minősülő cégkivonatot
 • Elektronikus okirat:
  • Cégbíróság által kiállított, MICROSEC e-Szignó elektronikus aláíró és olvasó program által generált .es3 kiterjesztésű, cégbírósági ügyintéző minősített elektronikus aláírásával és időbélyegzővel ellátott elektronikus közokirat.

Az elektronikus okiratot az info@kbcequitas.hu e-mail címre kérjük beküldeni olyan időben, hogy a számlanyitás időpontjában már Társaságunk rendelkezésére álljon.

A fentiek alapján a közokiratnak nem minősülő, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálatának informatikai rendszere által e-Szignó programmal aláírt cégkivonattal számlanyitásra nem kerülhet sor. 

Cégünk a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény rendelkezései alapján köteles ügyfeleit azonosítani és átvilágítani.

A törvény értelmében, amennyiben az azonosítást / átvilágítást nem tudjuk teljes körűen elvégezni, az ügyféllel nem köthetünk szerződést, ügyleti megbízását nem teljesíthetjük. Ennek megfelelően a számlával csak az azonosítást követően végezhetők műveletek. Az azonosítás során a szolgáltató a 2017. évi LIII törvény alapján köteles megkövetelni a felsorolt, azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását.

Melyik K&H fiókokban tudják a számlanyitáshoz szükséges azonosítást elvégezni?

A kiemelt K&H bankfiókok listája ezen az oldalon érhető el.

Meghatalmazhatok-e valakit a számlám felett?

Természetesen igen, meghatalmazást Társaságunk Ügyfélszolgálatán, a kiemelt K&H fiókokban, vagy közokiratba foglaltan lehet adni. A személyesen tett meghatalmazás megadásához mind a meghatalmazónak, mind a meghatalmazottnak személyesen kell megjelennie, és azonosító okmányaikat be kell mutatniuk.

A közokirati formában adott meghatalmazásokat eljuttathatják hozzánk postai úton (1095 Bp, Lechner Ödön fasor 10.) vagy benyújthatják személyesen is az Ügyfélszolgálatunkon.

Más formában megszerkesztett meghatalmazást nem fogadunk el. A meghatalmazás érvényességének maximális időtartama 3 év, és az elektronikus kereskedési rendszerekre nem terjedhet ki.

Lehet-e több tulajdonosa egy értékpapírszámlának?

Nem. Egy értékpapírszámlának csak egy tulajdonosa lehet. Mivel Társaságunknál nincs számlanyitási díj, és a számlavezetési díj is viszonylag alacsony, így abban az esetben, ha egy ismerőse, családtagja szintén kereskedni szeretne, azt ajánljuk, hogy ő is nyisson számlát saját maga számára.

Ügyfélszámlámmal kapcsolatban hogyan juthatok információhoz?

Az ügyfeleink számláival kapcsolatos információk bizalmasak, ezért ügyfélszolgálatunk csak személyes vagy telefonos megkeresés esetén tud ügyfélszámlával kapcsolatos információkkal szolgálni. E-mailes válaszra nincs lehetőség, ugyanis ez a csatorna nem tekinthető biztonságosnak az értékpapírtitoknak minősülő információk közlésére.

Hogyan működnek a jutalék-kedvezmények?

A jutalék-kedvezményekkel kapcsolatos tudnivalókat ezen az oldalon gyűjtöttük össze.

*Az akció részletei

Az akció határozott időtartamú, 2019. november 25. napjától 2019. december 31. napjáig, vagy visszavonásig tart. 
Az akció részvételi szabályzatát ide kattintva tudja megtekinteni. 

Részletes információkért a jutalék-kedvezményről kattintson ide!

Jogi nyilatkozat

A fenti tájékoztatót a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: „KBC Securities”) állította össze. 

A KBC Securities jelen tájékoztató útján nem nyújt konkrét és személyre szóló befektetési tanácsadást, a benne foglaltak nem minősíthetők pénzügyi eszköz jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy ajánlatnak, befektetési elemzésnek, pénzügyi elemzésnek, befektetési ajánlásnak, marketingközleménynek, befektetéssel kapcsolatos kutatásnak, pénzügyi, adó- vagy jogi tanácsadásnak, céljuk kizárólag az általános tájékoztatás.

A KBC Securities működését anyavállalata révén a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, egyes, jogszabályban nevesített tárgykörök esetében pedig az MNB (Magyar Nemzeti Bank) is jogosult hatáskörében eljárni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályban rögzített szabad felhasználás eseteit kivéve kizárólag a KBC Securities előzetes írásbeli engedélyével lehet a jelen tájékoztató tartalmát rögzíteni, többszörözni, terjeszteni, mások számára hozzáférhetővé tenni, nyilvánosan előadni, sugárzással nyilvánossághoz közvetíteni vagy átdolgozni.

Copyright © 2019 KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, minden jog fenntartva.