KÖzlemények

KBC Equitas
2019. június 12. 14:31

Közlemény K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről 06.20

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-043736, továbbiakban: “Alapkezelő”), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 114.§ (3) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 114. § (1) bekezdés

a) pontja alapján, a befektetők érdekében az általa kezelt

- K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap
 

folyamatos forgalmazását 2019. június 20. napjára felfüggeszti

A felfüggesztés oka, hogy a fenti napon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ. A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2019. június 20. napja figyelmen kívül marad.
A fentiek következtében
- a 2019. június 18. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása június 21-én;
- a 2019. június 19. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása június 24-én
válik esedékessé.

Budapest, 2019. június 12.
K&H Alapkezelő Zrt