KÖzlemények

KBC Equitas
2019. május 2. 13:30

Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről 2019.05.06

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-043736, továbbiakban: “Alapkezelő”), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 114.§ (3) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a befektetők érdekében az általa kezelt
- K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja
- K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja
- K&H öko alapok nyíltvégű befektetési alapja
- K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja
 

folyamatos forgalmazását 2019. május 6. napjára felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy a fenti napon az Alapok portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alapok kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2019. május 6. napja figyelmen kívül marad.
 

A fentiek következtében
- a 2019. április 30. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2019. május 7-én;
- a 2019. május 2. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2019. május 8-án;
a 2019. május 3. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2019. május 9-én;
válik esedékessé.

Budapest, 2019. május 02.
K&H Alapkezelő Zrt.