KÖzlemények

KBC Equitas
2019. május 7. 16:30

Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről 2019.05.13

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-043736, továbbiakban: “Alapkezelő”), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 114.§ (3) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a befektetők érdekében az általa kezelt

- K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja
- K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja
- K&H válogatott 4 nyíltvégű befektetési alapja
 

folyamatos forgalmazását 2019. május 13. napjára felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy a fenti napon az Alapok portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alapok kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2019. május 13. napja figyelmen kívül marad.

A fentiek következtében
- a 2019. május 8. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2019. május 14-én;
- a 2019. május 9. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2019. május 15-én;
- a 2019. május 10. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2019. május 16-án;
válik esedékessé.

Budapest, 2019. május 7.
K&H Alapkezelő Zrt.