KÖzlemények

KBC Equitas
2019. május 2. 13:34

Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről 2019.05.08

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-043736, továbbiakban: “Alapkezelő”), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 114.§ (3) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a befektetők érdekében az általa kezelt

- K&H közép-európai részvény alapok nyíltvégű befektetési alapja


folyamatos forgalmazását 2019. május 08. napjára felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy a fenti napon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2019. május 08. napja figyelmen kívül marad.
 

A fentiek következtében
- a 2019. május 06. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása május 9-én;
- a 2019. május 07. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása május 10-én
válik esedékessé.


Budapest, 2019. május 02.
K&H Alapkezelő Zrt.