KÖzlemények

KBC Equitas
2019. június 3. 17:13

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása 2019.05.04

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve a Kbftv. 113§ 1. pontra hivatkozással
az
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap
esetében a folyamatos forgalmazást 2019. június 4-6 közötti időszakra, a befektetők érdekeinek védelme miatt
szünetelteti.

A szüneteltetés oka a török tőzsde zárva tartása A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetését követő első forgalmazási nap: 2019. június 7. péntek.
A folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet.

Budapest, 2019. június 3.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.