KÖzlemények

KBC Equitas
2019. január 21. 10:59

A Generali Alapkezelő Zrt. Hirdetménye

HIRDETMÉNY
Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja - a névváltozást követően: Generali Innováció
Részvény Alap - Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosulásáról

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) jelen hirdetményben tájékoztatja a befektetőket a Generali Alapkezelő által kezelt Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja - a névváltozást követően: Generali Innováció Részvény Alap - (a továbbiakban „Alap”) Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának alábbiakban részletezett módosításáról.


A Társaság ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) 2019. január 15-én kelt H-KE-III-35/2019. számú határozatával engedélyezte a Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata alábbiakban részletezett módosításait. A hatálybalépést követően:
az Alap neve Generali Innováció Részvény Alapra módosul
• az Alap alapok alapja helyett részvény alapként működik
• módosul az Alap befektetési célja (III.11. fejezet)
• módosul az alap befektetési politikája (III.12. – III. 16., valamint III.21. - III. 24. fejezetek)
• a cégadatok, valamint a hozamtábla adatai frissülnek


Nevezett módosítások hatályba lépésének dátuma egységesen: 2019. február 21. A névváltozás okán a Kiemelt Befektetői Információ (KIID) szintén módosul.

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások főbb pontjait emeltük ki, a tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát. Az Alap módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési szabályzat, Kiemelt Befektetői Információ) a befektetők számára megtekinthetők az Alapok
forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint a www.alapkezelo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című internetes honlapokon.


Generali Alapkezelő Zrt.