Nem mutatkoznak problémák a Nyomda körül, hiszen a harmadik negyedévet is jelentős mértékű növekedéssel zárta, így a rekordbevétel mellett nettó eredmény tekintetében is 2 milliárd forintot realizált a társaság. Az exportból származó bevétel aránya dinamikus emelkedést mutatott már az elmúlt időszakban, látható, hogy az angolai projekt érdemi javulást hozhat még a következő negyedévek során is, ez pedig akár az osztalékok emelkedését jelentheti a befektetők számára.

Tovább menetel a Nyomda, az angolai projekt szemmel láthatóan új teret nyitott meg a cég előtt, hiszen mind bevételi, mind eredmény oldalon ugrásszerű növekedésnek lehettek tanúi a befektetők az idei harmadik negyedéves számokat tekintve. Az exporttevékenységre így egyre nagyobb fókusz kerülhet, az ebből származó bevételek aránya is jelentősen emelkedett. A kilátások így továbbra is fényesek, a javuló fundamentumok további részvényesi értékteremtéshez vezethet, ráadásul az erős eredménytermelő képességének hála nagymértékű osztalék kifizetésére is lehetősége adódhat jövőre a vállalatnak.

Nem lassít a Nyomda

Újabb rekordokat állított fel a cég, hiszen a negyedévet közel 18 milliárdos forintos árbevétellel tudta zárni, amely a tavalyi bázishoz képest 50 százalékos növekedést jelez. Egyébként, ha az első kilenc hónap eredményeit vetjük vizsgálat alá, akkor is látható a javulás, hiszen az előző év azonos időszakához képest is 25 százalékos bevételnövekedés figyelhető meg. Érdemes szegmensenként is megvizsgálni, mi is adta a bevételnövekedés motorját ebben az időben:

Biztonsági termékek és megoldások: A legdinamikusabb ütemű emelkedés itt látszódik, hiszen több mint duplájára nőtt a szegmens bevétele tavalyhoz képest, ezzel már 10 milliárd forint feletti árbevételt termelt. Elsősorban az export projektek, a magas adójegy és zárjegy forgalom, illetve az angolai projekthez kapcsolódó árbevétel segítette az üzletág teljesítményét.

Kártyagyártás és megszemélyesítés: Az előző évhez képest az egyéb okmányok gyengébb forgalma miatt némileg visszaestek a bevételek, de így is stabilan 3 milliárd forint feletti forgalom mutatkozik az üzletágban.

Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítés, adatfeldolgozás: A negyedév során 3,7 milliárdos bevétel képződött ebben a szegmensben, amely tavalyhoz képest jelentős, 44 százalékos javulást jelent, míg, ha a 9 hónapos periódust vetjük vizsgálat alá, ott 4 százalékos csökkenés mutatkozik a bázishoz képest. Látható, hogy az év első felében gyengébben teljesített ez az üzletág, míg mostanra már meggyőzőbb adatok láthatók.

Hagyományos nyomdatermékek: Az alacsonyabb könyvforgalom következtében a divízió árbevétele mérsékelt csökkenést mutat a tavalyi 9 hónapos periódushoz képest. Bár látni kell, hogy mindössze 2-3 százalékos arányt képvisel az összbevételhez képest a szegmens, így jelentős hatást ez nem jelent a cég egészére nézve.

Egyéb: Idén eddig 830 millió forint bevételt realizált itt a társaság, a kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételek visszaesést mutatnak a bázishoz képest.

Tovább nő az export súlya

Az idei évben tisztán kirajzolódik, hogy az exportbevételek húzzák a Nyomda eredményeit, az idei évben immár megközelítette a 25 milliárdot a bevétel mértéke, amely összességében 86 százalék körüli növekedést jelent az előző időszakhoz képest. Ennek fényében az export arány is 56 százalékra emelkedett, míg, ha csak a negyedéves eredményeket vesszük szemügyre, akkor már 66 százalékos aránynak lehetünk tanúi.

Az angolai projektből származó bevételek dobják meg a vállalat számait, hiszen a biztonsági termékek és megoldások szegmens exportból származó bevétel közel ötszörösére tudott nőni a bázishoz képest. A kártyagyártás, megszemélyesítés terén is növekvő forgalom volt tapasztalható, míg a többi szegmensben már kisebb visszaesés figyelhető meg az első kilenc hónap számai kapcsán.

Új rekord nettó profitnál is

Ugyan költségek terén is emelkedés látható, bár a robusztus bevételnövekedésnek köszönhetően ezt könnyedén kompenzálni tudja a társaság, amely a profit és a marzsok javulásához is vezetett. A legnagyobb mértékű növekedés az anyagjellegű ráfordításoknál látható, hiszen közel 4 milliárddal nőttek a költségek ebben a 9 hónapban a bázishoz képest, az alapanyag árak emelkedésének, illetve az export projekteknek tudható be ez a fajta növekedés. Emellett a személy jellegű kiadások is jelentősen emelkedtek, a bérfejlesztés, a teljesítmény alapú bérek és kifizetett pótlékok miatt.

Az üzemi eredmény 5,2 milliárdra rúgott az első három negyedévben, ebből 2,6 milliárd ebben a negyedévben képződött, amely tavalyhoz képet 112 százalékos javulást jelez. EBITDA-soron is dinamikus növekedésnek lehetnek tanúi a részvényesek, hiszen a harmadik negyedév során közel 3,3 milliárd forintos eredmény képződött, amely 18 százalék feletti marzsot jelent. Az ábrán is tisztán kivehető a növekvő tendencia, amely a stabil kilátásoknak köszönhetően akár további javulást hozhat a közeljövőben is.

Egyébiránt nettó eredmény tekintetében is új rekord bontakozott ki, hiszen a negyedévet 2 milliárd feletti profittal tudta zárni a Nyomda, amely a 2021 második negyedéves korábbi rekordot is könnyedén túlszárnyalta. Így az egy részvényre jutó eredmény mértéke is 243 forintra emelkedett már idén, ebből csak a legutóbbi negyedév közel 140 forintot hozott. Így egy erőteljes negyedik negyedév akár 300 forintos EPS elérését is hozhatná, amely jelentős mértékű osztalékkifizetést jelenthetne jövőre a részvényesek számára.

Sorra dönt új csúcsokat a részvény

Ma 6-7 százalékos pluszba került az árfolyam a pénteki jelentésnek köszönhetően, így könnyedén áttörte a 2000 forintos szintet, és immár a 2100 forintot közelítené a papír. Osztalékkal korrigált hozam esetében már 51 százalékos pluszt láthatunk az év eleje óta, amellyel a magyar piacon is bőven kiemelkedő tud maradni a Nyomda.

Az RSI indikátort tekintve egyébként már kissé túladottnak tűnhet a részvény, bár való igaz, hogy már hónapok óta a kritikus zónában mozog az indikátor, ennek ellenére újabb és újabb csúcsok elérésére volt képes az árfolyam. Támaszt az 1800 forintos szint képezhetne, illetve lejjebb a mozgóátlagok is segítséget nyújthatnának.

Az ANY Nyomda napi grafikonja (2023. 11. 20. 14:00)

Összességében elégedettek lehetnek a Nyomda befektetői a társaság eredményeivel, hiszen Zsámboki Gábor vezérigazgató is az angolai projekt sikereit emelte ki elsősorban, amely javuló exportbevételeket hozott az utóbbi időben. Jelezte, hogy tovább folytatja a beruházásokat a vállalat, így a technológiai fejlesztések, a kapacitás bővítése és a szakmai továbbképzés maradhat fókuszban. A cég gyorsjelentése tehát mindenképp pozitív meglepetéseket tartogatott, látható, hogy a növekedési ütem a várakozásokon felüli értékeket mutat, így ez a részvényesek számára is érdemi osztaléknövekedést hozhat a jövőben is.

Elemzés lezárása: 2023.11.20 14:30
Időtartam: Közép táv (néhány hónap)
A termék célpiaca: A megfelelési teszt alapján “közepes” besorolással bíró ügyfél

Jogi nyilatkozat

A fenti marketingközleményt a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: „KBC Securities”) állította össze. A KBC Securities semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállal arra, hogy a leírt szcenáriók, előrejelzések és kockázatok a piaci várakozásokat tükrözik és valóságban is beigazolódnak. A marketingközleményben szereplő bármilyen előrejelzés pusztán tájékoztató jellegű. A pénzügyi eszközök értéke, ára vagy a belőlük származó jövedelem változhat, illetve az árfolyamváltozások ezeket befolyásolhatják. Ezen változások következtében a pénzügyi eszközökbe történő befektetés értéke csökkenhet. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre. A számszerű adatok általánosak, tájékoztató jellegűek, csak a szerző adott időpontban készített összeállítását tükrözik, és későbbi módosítás tárgyát képezhetik. A marketingközleményben szereplő információk a készítők által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, azonban azok pontosságával és teljességével, valamint időbeliségével kapcsolatban a készítők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Amennyiben a marketingközleményben a KBC Securities további marketingközleményein alapuló ajánlások szerepelnek, azok soha nem értelmezhetők a kapcsolódó marketingközleményben foglalt iránymutatások nélkül.

A KBC Securities semmilyen módon nem garantálja, hogy a marketingközleményben említett pénzügyi instrumentumok megfelelnek az Ön igényeinek. A KBC Securities a jogszabályoknak megfelelően elvégzi az értékesített termékek célpiaci vizsgálatát. A vizsgálat keretében értékeli a termékek jellemzőit, valamint az ügyfelekről rendelkezésére álló – megfelelési teszt kitöltése révén megszerzett - információkat. Weboldalunk látogatói az anyagainkban feltüntetett pénzügyi instrumentumok tekintetében az azokban megjelölt célpiacon kívülre is eshetnek.

A KBC Securities jelen marketingközlemény útján nem nyújt konkrét és személyre szóló befektetési tanácsadást, a benne foglaltak nem minősíthetők pénzügyi eszköz jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó ajánlattételi felhívásnak vagy ajánlatnak, befektetési elemzésnek, pénzügyi elemzésnek, befektetéssel kapcsolatos kutatásnak, pénzügyi, adó- vagy jogi tanácsadásnak, így a marketingközleményben szereplő információkat Ön csak saját felelősségre használhatja fel.

A marketingközleményben említett pénzügyi eszközök, illetve befektetési stratégiák nem alkalmasak minden befektető számára. Az abban szereplő vélemények és ajánlások nem veszik figyelembe az egyes ügyfelek egyéni helyzetét és személyes körülményeit, pénzügyi helyzetét, ismereteit, tapasztalatait, céljait vagy igényeit, valamint nem hivatottak konkrét pénzügyi eszközöket vagy befektetési stratégiákat ajánlani az egyes befektetőknek. A marketingközlemény elsősorban olyan befektetők számára készült, akiktől elvárható, hogy befektetési döntéseiket saját maguk, önállóan hozzák meg és döntsenek a marketingközleménnyel érintett pénzügyi eszközökbe történő befektetés célszerűségéről, figyelembe véve különösen az árat, a lehetséges veszélyeket és kockázatokat, saját befektetési stratégiájukat, valamint saját jogi, adózási és pénzügyi helyzetüket. A marketingközlemény maga nem képezheti a befektetési döntések egyetlen alapját.

A befektetőnek a befektetés alkalmasságának megítélése szempontjából szükséges lehet saját felelősségre szakmai tanácsot kérnie, ideértve az adótanácsadást is, az elemzésben nevesített vagy ajánlott pénzügyi eszközökkel, egyéb befektetési eszközökkel, befektetési stratégiákkal kapcsolatban.

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének működését anyavállalata révén a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, egyes, jogszabályban nevesített tárgykörök esetében pedig az MNB (Magyar Nemzeti Bank) is jogosult hatáskörében eljárni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályban rögzített szabad felhasználás eseteit kivéve kizárólag a KBC Securities előzetes írásbeli engedélyével lehet a jelen marketingközlemény tartalmát rögzíteni, többszörözni, terjeszteni, mások számára hozzáférhetővé tenni, nyilvánosan előadni, sugárzással nyilvánossághoz közvetíteni vagy átdolgozni.

A jelen marketingközlemény nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás.

A KBC Securities jelen marketingközleményre is kiterjedő módon megfelelő belső eljárásokat dolgozott ki és működtet az összeférhetetlenségi esetek elkerülése, illetve közzététele érdekében. A jelen marketingközlemény készítésében részt vevő személyekre vonatkozó és a marketingközleménnyel kapcsolatos egyéb lényeges információkat a következő oldalon, a linkre kattintva talál: Anyagaink jellemzői, összeférhetetlenségi szabályok 

10 fontos hír ma reggel

KBC Equitas | 2023.11.30 08:40
Amerikai gazdaság, Kína, infláció, kötvényhozamok

Indulásra kész a Wizz Air?

Varga Dániel | 2023.11.29 14:01
Izgalmasan fest a technikai kép

8 fontos hír ma reggel

KBC Equitas | 2023.11.29 08:38
Dollár, nemesfémek, kriptodevizák, gyorsjelentések

Iratkozzon fel napindító levélsorozatunkra!

Tájékozódjon a tőkepiac legfontosabb híreiről és történéseiről! Segítséget kaphat a tőzsdei események követésében és a kereskedésben. Ügyfeleink emellett külön levélben azonnal megkaphatják a legfrissebb elemzéseinket is.